Biblioteka Szkoła

BIBLIOTEKA - MIEJSCE DOBRE DLA CZŁOWIEKA

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ośrodkiem edukacji, którego zadaniem jest służenie realizacji programu nauczania i wychowania oraz przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji. Głównym celem działań biblioteki jest przygotowanie uczniów do samokształcenia w dalszych etapach edukacyjnych.

Od 2001 r.  biblioteka mieści się w sali numer 14 w nowej części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Parznicach. Przed rozbudową szkoły biblioteka mieściła się w wydzielonej części korytarza przy sali nr 8. Księgozbiór był nieliczny, sala niewielka, ale za to bajecznie kolorowa ozdobiona graffiti wykonanym przez gimnazjalistów. W pierwszym roku istnienia bibliotekarką była pani Wioletta Duralska, następnie  pani Grażyna Zdyb; od roku 2018/2019 panie: Jadwiga Kwiecień i Iwona Zielonka-Pyzara. Biblioteka szkolna udostępnia część pomieszczenia zbiorom Biblioteki Publicznej w Kowali Filia w Parznicach. Od 2002r. opiekę nad tymi zbiorami sprawowała bibliotekarka pani Alicja Suwała, obecnie pani Karolina Poneta, którą w roku szkolnym 2019/2020 zastępuje pani Teresa Wakuła. Ze zbiorów obydwu bibliotek mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, absolwenci, rodzice, a także mieszkańcy Parznic. Czytelnicy mogą wypożyczać książki oraz podręczniki szkolne do domu lub korzystać na miejscu z księgozbioru podręcznego, czasopism, Internetu – oraz urządzeń powielających – drukarka i ksero.

♦ ♦ ♦

GODZINY PRACY
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

GODZINY PRACY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Poniedziałek:    8.00 – 14.00

---------------

Wtorek:    8.00 – 12.15

Wtorek:    7.00 – 15.00

Środa:    8.00 – 14.00

Środa:   8.00 – 12.00

Czwartek:   8.00 – 12.15

Czwartek:  7.00 – 15.00

Piątek:   8.00 – 12.30

----------------

♦ ♦ ♦

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
 2. Wszelkie torby i teczki uczniowie pozostawiają w wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu.
 3. Czytelnicy mają bezpośredni dostęp do działu literatury beletrystycznej, natomiast o podanie innych książek z księgozbioru głównego jak i metodycznego oraz zbiorów audiowizualnych zwracają się do bibliotekarza.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy.
 5. Okres wypożyczenia książki z działu lektur i beletrystyki nie może przekraczać trzech tygodni.
 6. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.
 7. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 8. Uczniowie przygotowujący się do konkursów oraz członkowie aktywu bibliotecznego mają prawo wypożyczyć jednorazowo większą ilość książek.
 9. Nauczyciele mogą wypożyczać pięć książek na okres jednego miesiąca.
 10. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
 11. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 12. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.
 13. W bibliotece można korzystać z wypożyczalni oraz kącika czytelniczego.
 14. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu – w czytelni.
 15. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury.
 16. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 17. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 18. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 19. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 20. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania produktów spożywczych.
 

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Okres trwania wypożyczenia

 1. Wypożyczanie podręczników i materiałów edukacyjnych odbywa się na początku każdego roku szkolnego.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczane są na okres czasu realizacji treści zawartych w podręczniku.
 3. Materiały ćwiczeniowe po zrealizowaniu treści w nich zawartych stają się własnością wypożyczającego.
 4. Termin zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych odbywa się przed zakończeniem rocznych zajęć edukacyjnych.

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki; podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe są przez użytkowników zabezpieczone przed zniszczeniem poprzez nałożenie na każdy z egzemplarzy okładki z folii lub obłożenie papierem, celem zapewnienia ich wieloletniego użytkowania.
 2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek trwałych wpisów i notatek w podręcznikach, a także obkładania go w trwały sposób. 
 3. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia np. pracy domowej.
 4. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować podręcznik poprzez powycieranie wszystkich wpisów ołówkiem, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).
   

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego oraz zakres odpowiedzialności i zwrot

 1. Przez zniszczenie lub uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika: poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, zgniecenie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek, a także inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
 2. Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika nieujawnione w chwili wypożyczenia.
 3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika szkoła zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztu lub zakupu podręcznika, materiału edukacyjnego.

 

♦ ♦ ♦

Biblioteka oferuje swoim czytelnikom bogaty wybór lektur szkolnych, beletrystyki dla uczniów i nauczycieli, wydawnictw informacyjnych, filmów i nagrań muzycznych oraz innych dokumentów przydatnych uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Biblioteka szkolna jest skomputeryzowana, do skatalogowania zbiorów używany jest program Librus Synergia.

 

KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

Zbiory biblioteki szkolnej ułożone są zgodnie z podziałem UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej).

0 – DZIAŁ OGÓLNY
Księgozbiór podręczny – encyklopedie, słowniki, wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym, podstawy wiedzy i nauki, cywilizacja, kultura, bibliotekoznawstwo.

1 – FILOZOFIA | PSYCHOLOGIA
Historia filozofii, poszczególni filozofowie, psychologia, logika, etyka, moralność.

2 – RELIGIA | TEOLOGIA | RELIGIOZNAWSTWO
Pismo Święte, Biblia, religia chrześcijańska, religie niechrześcijańskie (islam,judaizm) Mitologia Greków i Rzymian.

3 – NAUKI SPOŁECZNE | PRAWO | ADMINISTRACJA
Zagadnienia społeczne, demografia, socjologia, polityka, mniejszości narodowe, terroryzm, polityka światowa, partie polityczne, organizacje i ruchy młodzieżowe, praca, gospodarka, ekonomia, administracja, wojskowość.

4 – MATEMATYKA | NAUKI PRZYRODNICZE
Matematyka, astronomia, badania kosmosu, geodezja, fizyka, chemia, biologia, ekologia, genetyka, botanika, zoologia, miejsce człowieka w przyrodzie.

5 – NAUKI STOSOWANE | MEDYCYNA | NAUKI TECHNICZNE | ROLNICTWO
Medycyna, anatomia, zwalczanie alkoholizmu, narkomania, weterynaria, elektronika, transport, samochody, leśnictwo, rolnictwo, uprawa warzyw i roślin ozdobnych.

6 – SZTUKA | ROZRYWKA | SPORT
Architektura, rzeźba, rysunek, malarstwo, grafika, fotografia, film, teatr, gry, zabawy, sport.

7 – JĘZYKOZNAWSTWO | NAUKA O LITERATURZE | LITERATURA PIĘKNA
Filologia, nauka o literaturze, poezja, dramat, powieści, opowiadania, antologie, komiksy, literatura dla dzieci i młodzieży.

8 – ARCHEOLOGIA | PREHISTORIA | GEOGRAFIA | BIOGRAFIE | HISTORIA
Archeologia, opisy krajów, podróże, przewodniki, biografie, historia świat i Europy, historia Polski.

 

KSIĘGOZBIÓR O PATRONIE

„Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego”.

Jan Paweł II, 11.06.1999 r., Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka

 

KSIĘGOZBIÓR REGIONALNY

W skład księgozbioru regionalnego wchodzą głównie książki i broszury związane z tematyką Ziemi Radomskiej. Są to przede wszystkim albumy, przewodniki, monografie, tomiki poezji, biografie, wspomnienia, baśnie i legendy, informatory, foldery, mapy turystyczne.

Księgozbiór ten zawiera także niepublikowane dokumenty najczęściej sporządzane przez nauczycieli i uczniów gimnazjum dotyczące Kowali, Gminny Kowala, Radomia i Powiatu Radomskiego.

W tym księgozbiorze znajdują się też następujące pozycje:

- NIHIL NOVI. Z dorobku sejmu radomskiego 1505 roku Encyklopedia Radomia Powiat Radomski.
– Od średniowiecza do współczesności.
– Radomskie Wędrówki Regionalne.
– Historia miasta Radomia. Kronika.
– Patroni Radomskich Ulic.
– Znani i nieznani ziemi radomskiej.
– Kobiety w historii Radomia. Rok 1918.
– Wspomnienia (M. Walewska).
– W cieniu ustawy o reformie rolnej (wspomnienia z lat 1944-45).
– Piątkowski S. – Kowala.
– Gierała Z. – Baśnie i legendy ziemi radomskiej, Baśnie i legendy ziemi świętokrzyskiej.
 – Kowala w powiecie radomskim. Przeszłość. Teksty źródłowe. 21 sierpnia 1863 roku.
– Poszli nasi w bój bez broni. 150. rocznica powstania styczniowego. Katalog wystawowy.

CZASOPISMA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
- Poradnik Domowy  
- Twój Styl
- Viva!

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej