Wolontariat

Od roku szkolnego 2019/2020 organizacje szkolne Caritas i Wolontariat połączyły swoją działalność.
Bieżące wydarzenia będą zamieszczane pod logo Caritas.


 Rok szkolny 2018/2019


 

„Starszy brat, starsza siostra”

Akcja mająca na celu prowadzenie przez wolontariuszy zajęć integracyjnych dla najmłodszych uczniów szkoły. W świetlicy szkolnej organizowana jest pomoc w lekcjach oraz zabawy rekreacyjne i tematyczne.

 

VIII Międzypokoleniowa Sztafeta Niepodległości

Udział wolontariuszy z biegu zorganizowanym z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczyste obchody przygotowano przy współudziale  Urzędu Gminy, Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gminy Kowala oraz Centrum Wolontariatu.

 

Gala Wolontariatu

W uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza wzięli udział wyróżnieni wolontariusze ze szkolnymi koordynatorami, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele lokalnych władz. Podczas spotkania wręczone zostały dyplomy i statuetki w podziękowaniu za aktywna pracę wolontariuszy. Młodzież PSP w Parznicach opracowała tematykę do panelu dyskusyjnego „Czy wolontariusze mogą zmieniać świat?”.

 

„List do Świętego Mikołaja”

Uczniowie naszej szkoły włączyli się aktywnie do akcji przygotowania paczek świątecznych dla dzieci niepełnosprawnych. Wolontariusze,  w przebraniach elfów, towarzyszyli Mikołajowi w rozwożeniu  i wręczaniu prezentów dla dzieci z terenu gminy Kowala. 

 


Rok szkolny 2017/2018


 

 09.2017r. – Dzień Serca w świetlicy środowiskowej „Szansa” w Kowali: poprowadzenie zabaw integracyjnych oraz zajęć plastycznych dla dzieci; przygotowanie foto-budki dla dzieci w ramach zorganizowanych warsztatów fotograficznych.

11.2017r. – VII Międzypokoleniowa Sztafeta Niepodległości: udział wolontariuszy w biegu zorganizowanym z okazji Święta Niepodległości przy współpracy z Urzędem Gminy, Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Gminy Kowala oraz Centrum Wolontariatu.

11.2017r. – zabawa andrzejkowa: przygotowanie przez wolontariuszy zabawy tanecznej
z niespodziankami dla przedszkolaków.

 01.-02.12.2017r. – Świąteczna Zbiórka Żywności: ogólnopolska akcja zbierania żywności przeprowadzona w porozumieniu z Radomskim Bankiem Żywności. Wolontariusze zbierali żywność dla najbardziej potrzebujących w sklepach na terenie gminy Kowala.

12.2017r. – Gala Wolontariatu zorganizowana przez Centrum Wolontariatu w Kowali: w uroczystości wzięli udział wyróżnieni wolontariusze ze szkolnymi koordynatorami, dyrektorzy szkół, Caritas Diecezji Radomskiej oraz przedstawiciele lokalnych władz. Podczas spotkania wręczone zostały dyplomy i statuetki w podziękowaniu za aktywną pracę wolontariuszy. Super Szkolnym Klubem Wolontariatu został Szkolny Klub Wolontariatu w Parznicach. Młodzież przedstawiła swoje działania w różnych obszarach w formie muzycznej prezentacji.

12.2017r. – Akcja „List do świętego Mikołaja”: włączenie się do akcji GOPS – pomoc dzieciom z rodzin najbardziej potrzebujących. Wolontariusze w przebraniach elfów towarzyszyli Mikołajowi w rozwożeniu i wręczaniu prezentów dla dzieci z terenu gminy Kowala.

12.2017r. – Akcja „Podziel się zabawką”:  zbiórka zabawek, gier planszowych i puzzli dla najmłodszych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Parznicach.

 


 Rok szkolny 2016/2017


  Gala Wolontariatu

W dniu 05.12.2016r. w świetlicy środowiskowej Szansa odbyła się Gala Wolontariatu. W uroczystym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, uczniowie ze szkolnych klubów wolontariusza oraz członkowie Centrum Wolontariatu w Kowali.

Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza były okazją do podziękowania za bezinteresowną pracę osobom, dla których pięknie żyć to znaczy nie tylko brać, ale przede wszystkim dawać innym.

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Parznicach pod kierunkiem pani Urszuli Mareckiej i Renaty Żabickiej przygotowali program artystyczny pt. „Branie wypełnia ręce, a dawanie serce”, który spotkał się z miły przyjęciem zebranych gości.

 


Rok szkolny 2015/2016


 

 Obchody Międzynarodowego Dnia Plusowego Misia

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia wolontariusze PG w Parznicach przygotowali pod kierunkiem p. U. Mareckiej i p. R. Żabickiej inscenizację bajki „Złotowłosa i trzy misie”. Przedstawienie zostało zaprezentowane w przedszkolu i szkole podstawowej w Kowali, w oddziale przedszkolnym w Młodocinie Mniejszym, w świetlicy środowiskowej Szansa i Słoneczko. Najmłodsi byli aktywnymi odbiorcami bajki, z zainteresowaniem śledzili losy bohaterów oraz entuzjastycznie wyrażali swoje pozytywne emocje. 

 

Dzień Serca

Wolontariusze podczas corocznych obchodów Dnia Serca w Kowali prowadzili zajęcia rekreacyjne i plastyczne dla podopiecznych świetlicy środowiskowej Szansa w Kowali. Pomagali również w przygotowaniu słodkiego poczęstunku dla dzieci oraz w ćwiczeniach z zakresu dogoterpii.

 

Wolontariusze porządkowali cmentarz w Kowali

Tradycyjnie  przed Dniem Wszystkich Świętych wolontariusze udali się na cmentarz w Kowali. Uporządkowali żołnierskie mogiły i złożyli wykonane przez siebie wiązanki. Zapalili również znicze – światełka pamięci. Opiekę nad uczniami sprawowała p. Urszula Marecka.

 

 Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Dnia 04.12.14 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji  odbyła się uroczysta akademia, podczas której Szkolny Klub Wolontariatu prezentował swoje działania na rzecz osób potrzebujących i środowiska lokalnego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele klubów wolontariatu z terenu gminy oraz Centrum Wolontariatu w Kowali. W ramach „dobrych praktyk” wymieniono doświadczenia w pracy charytatywnej z wolontariuszami ze SP w Kowali. Gościem specjalnym był uczestnik programu „Mam Talent” pan Adrian Pruski, który w ramach programu artystycznego zaprezentował swój pokaz iluzji.

 

Występ wolontariuszy dla seniorów

W dniu 18.03. 2015 r. wolontariusze naszego gimnazjum pod opieką p. U. Mareckiej i p. R. Żabickiej odwiedzili  Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Zaprezentowali program artystyczny dla pensjonariuszy ośrodka. Przygotowane wiersze i piosenki umiliły czas seniorom, a wręczone upominki były wdzięcznym dodatkiem. Spotkanie upłynęło w sympatycznej atmosferze.

 


Rok szkolny 2013/2014


Wyjazd do Domu Opieki Społecznej

Wolontariusze uczestniczyli w wyjeździe do Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, gdzie prezentowali program artystyczny z okazji Dnia Kobiet. Ponadto zapoznali się z systemem pomocy dla seniorów, zwiedzali placówkę oraz wzięli udział w zajęciach aktywizujących wspólnie z pensjonariuszami domu.

 

Zabawa karnawałowa

Wolontariusze podczas zabawy karnawałowej zorganizowanej dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowali.

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Podczas uroczystości podsumowano działania Szkolnego Klubu Wolontariatu, zaprezentowano program artystyczny pod tytułem „Światu potrzeba więcej wrażliwych serc” oraz wręczono dyplomy i upominki dla najbardziej aktywnych wolontariuszy.

 

Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia

Wolontariusze przygotowali pokaz oraz zabawy integracyjne dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Kowala.

 

Uroczyste otwarcie Gminnego Centrum Wolontariatu w Kowali

Wolontariusze z Publicznego Gimnazjum w Parznicach podczas uroczystego otwarcia Gminnego Centrum Wolontariatu w Kowali. Szkolny Klub Wolontariatu został oficjalnie włączony w struktury Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie

 

1 listopada – dzień pamięci o zmarłych

Podobnie jak w latach ubiegłych wolontariusze wzięli udział w akcji porządkowania żołnierskich mogił na cmentarzu w Kowali. Złożyli wykonane przez siebie wiązanki i zapalili znicze.

 

Międzynarodowy Dzień Serca

 27 września wolontariusze wzięli udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Serca. Uroczystość została zorganizowana w świetlicy Szansa przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali. Zaproszonymi gośćmi były dzieci niepełnosprawne, ich rodzice, a także darczyńcy. Na spotkanie przybyli również :Sekretarz Gminy- Wojciech Ćwierz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Radomiu- Grażyna Schabowska oraz przedstawicielki Stowarzyszenia Budujemy Przystań. W pierwszej części wolontariusze zaprezentowali program artystyczny, a następnie zajęli się podopiecznymi GOPS-u. Młodzież opiekowała się dziećmi, które wzięły udział w zajęciach plastycznych. Obchody zakończyły się słodkim poczęstunkiem.

 


Rok szkolny 2012/2013


Radomskie Dni Godności

Dnia 16 maja wolontariusze naszej szkoły wzięli udział w obchodach Radomskich Dni Godności. Celem imprezy było zwrócenie uwagi na problemy osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna. X Dni Godności rozpoczęły się mszą św. Następnie przez miasto przemaszerował barwny korowód integracyjny. W ramach obchodów zorganizowano kiermasz prac osób niepełnosprawnych oraz występy artystyczne.

 

Pamięć o poległych żołnierzach

Wolontariusze zorganizowali akcję porządkowania grobów żołnierzy na cmentarzu w Kowali. Złożyli wykonane przez siebie wieńce i zapalili znicze. Uczcili pamięć poległych.

 

Dzień Serca

Wolontariusze naszego gimnazjum wzięli udział w obchodach Dnia Serca. W PSP w Kowali pomagali przeprowadzić zajęcia z niepełnosprawnymi dziećmi. Podopieczni GOPS-u wzięli udział w zabawach i różnych konkursach.

 


 Rok szkolny 2009/2010


 

Jasełka dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

 W grudniu 2010r. z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia uczniowie naszej szkoły odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Członkowie Koła Teatralnego i Koła Polonistycznego pod opieką p. U. Mareckiej i p. A. Szczerbińskiej zaprezentowali tam przygotowane jasełka. Po przedstawieniu młodzież złożyła życzenia pensjonariuszom oraz personelowi ośrodka. Miłym zaskoczeniem było przygotowanie przez mieszkańców słodkiego poczęstunku. Świątecznej atmosfery dopełniło wspólne kolędowanie.

 

Świąteczna zbiórka żywności

 W dniach 4-6 grudnia uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w świątecznej zbiórce żywności. Akcja została zorganizowana przez bank żywności w Radomiu i przeprowadzona wśród uczniów przez p. Klaudię Kasprzak, p. Urszulę Marecką i p. Jolantę Sieroń.
Wolontariusze przez trzy dni pełnili dyżury w sklepach na terenie gminy Kowala. Rozdawali ulotki i zachęcali do zakupu produktów dla potrzebujących. Zebrana żywność trafiła do podopiecznych lokalnych organizacji charytatywnych wspieranych przez sieć banków żywności. Za udział w akcji nasze gimnazjum otrzymało podziękowanie od Ośrodka Pomocy Społecznej przy Urzędzie Gminy w Kowali.

 

Wspieramy Domy Dziecka

 W okresie przedświątecznym wolontariusze naszej szkoły pod opieką p. Urszuli Mareckiej i p. Jolanty Sieroń włączyli się do akcji zbiórki darów dla placówek opiekuńczych w Radomiu. Uczniowie przygotowali paczkę, do której zgromadzili zabawki i maskotki oraz zakupili słodycze. Dary zostały przekazane dzieciom z domów dziecka i  świetlic środowiskowych w Radomiu.

Akcja została zorganizowana pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Za udział w niej wolontariusze otrzymali podziękowanie.

 

Zbiórka żywności dla zwierząt

10 października 2009 roku wolontariusze z naszej szkoły pod opieka pani Jolanty Sieroń wzięli udział w zbiórce żywności dla zwierząt radomskiego schroniska.
Akcja, wzorem ubiegłych lat, przebiegała pod hasłem „Październik miesiącem dobroci dla zwierząt”, a jej organizatorami byli: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt oraz Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.
Wolontariuszki z klasy IIa, IIc i IId promowały akcję poprzez rozdawanie ulotek na terenie supermarketu E. Leclerc, w którym prowadzona była zbiórka.
Szkolny Wolontariat zorganizował taką zbiórkę również w naszym gimnazjum. Dary dla schroniska zbierane były od 10 do 30 października. Akcja zbiórki żywności cieszyła się zainteresowaniem wśród uczniów. Zbierana żywność zostanie zawieziona do schroniska.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej