Odkręć się na innych

„ODKRĘĆ SIĘ NA INNYCH!”

Uczniowie naszej szkoły 1 marca 2011r. rozpoczęli współpracę z Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Radomiu i przyłączyli się do akcji charytatywnej pod hasłem: ,,Odkręć się na innych!”. W ramach działalności systematycznie zbierają plastikowe nakrętki z butelek po napojach, szamponach, płynach, itp. Dzięki temu przedsięwzięciu pomagają ludziom chorym, niepełnosprawnym, wymagającym specjalistycznej opieki lekarskiej. Pieniądze zebrane z nakrętek przeznaczane są na zabiegi rehabilitacyjne. Do akcji włączyła  się cała społeczność szkolna oraz przedszkolaki. Motywacja uczniów do niesienia pomocy innym jest również ze strony dyrektora szkoły – p. J. Jóźwiaka, poprzez ufundowanie nagrody dla tych, którzy w ciągu roku szkolnego uzbierają najwięcej kilogramów nakrętek. Koordynatorkami akcji są panie: W. Duralska i M. Rusinowska.  

 

REGULAMIN
zbiórki plastikowych nakrętek

Cel akcji:
- pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym, wymagających rehabilitacji,
- uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi,
- kształtowanie postaw proekologicznych, podniesienie świadomości ekologicznej.

Zasady:
- nakrętki są zbierane raz w miesiącu, w wyznaczonych na początku danego semestru terminach,
- worki, w które zapakowane są nakrętki powinny być podpisane: imię, nazwisko i klasa,
- za 1 kg nakrętek uczeń może uzyskać 10 punktów pozytywnych z zachowania,
- w semestrze uczeń może otrzymać maksymalnie 50 punktów z zachowania,
- uczeń, który przez cały rok szkolny odda największą ilość nakrętek, oprócz punktów pozytywnych otrzyma nagrodę ufundowaną przez Dyrektora Szkoły.


                                                                             Rok szkolny 2023/2024                                                                     

  I semestr:

- zbiórka 29 września  - zebraliśmy 120 kg nakrętek.
Największą ilość przynieśli: Jakub Piątek - 18 kg, Patryk Gębski  - 15 kg, Bartłomiej Gębski - 10 kg, Anna Maciejewska - 9 kg, Damian Dujka - 7 kg. 


 - zbiórka 27 października  - zebraliśmy 82 kg nakrętek.
Największą ilość przynieśli: Jakubiak Karolina - 8 kg, Kilianek Klaudia - 7 kg, Maciejewska Anna - 5,5 kg, Skopek Tobiasz - 5 kg. 

- zbiórka 24 listopada  - zebraliśmy 16 kg nakrętek.
Największą ilość przynieśli: Nowak Filip - 2,7 kg, Adamczyk Maja - 2,6 kg, Chruślak Szymon - 2,2 kg.

- zbiórka 15 grudnia  - zebraliśmy 38 kg nakrętek.
Największą ilość przynieśli: Gębski Bartłomiej - 4,7 kg, Król Karina - 3,2 kg, Gębski Patryk - 3,1 kg.
Uczniowie przedszkola zebrali 16 kg nakrętek.

 Podsumowanie akcji - semestr I   

W bieżącym roku szkolnym w I semestrze zebraliśmy 256,15kg plastikowych nakrętek.
Od początku naszej działalności jest to 8 ton 927kg!

W I semestrze najwięcej nakrętek przynieśli uczniowie:
Jakub Piątek kl. 4 - 23,27kg
Patryk Gębski kl. 4 - 20,46kg
Bartłomiej Gębski kl. 7 - 17,39kg
​Anna Maciejewska kl. 6 – 14,52kg
Karolina Jakubiak kl. 7 - 9,66kg
Antoni Mucha kl. 2 - 7,79kg
Filip Nowak kl. 2 - 7,74kg
Damian Dujka kl. 8 - 7,40kg
Klaudia Kilianek kl. 7 - 6,98kg
Adam Wesołowski kl. 4 - 6,85kg
Jakub Wesołowski kl. 7 - 6,85kg.

Do naszej akcji włączyły się także oddziały przedszkolne, które systematycznie dostarczały porcje nakrętek.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą charytatywną akcję. 
Szczególne  podziękowania kierujemy do Naczelnika OSP w Kowali - Stępocinie p. Mariana Góreckiego, który zorganizował transport nakrętek.
POMAGAJMY!

II semestr:

- Zbiórka 16 lutego  - zebraliśmy 70 kg nakrętek.
Największą ilość przynieśli: Gębski Patryk - 10kg, Maciejewska Anna - 9kg, Ogorzałek Aleksander - 7,5kg, Gębski Bartłomiej - 7kg.

- Zbiórka 15 marca  - zebraliśmy 277,43 kg nakrętek.
Największą ilość przynieśli: Sulima Gabriela - 60,68kg, Kula Filip - 31,60kg, Piątek Jakub - 12kg, Maciejewska Anna - 12kg, Rola Piotr - 10kg.

- Zbiórka 19 kwietnia  - zebraliśmy 101,24 kg nakrętek.
Największą ilość przynieśli: Węgrzyn Nikola - 10,78kg, Gębski Patryk - 9,28kg, Nowak Jakub - 8,5kg.

 

                                                                             Rok szkolny 2022/2023                                                                      

5 października przekazaliśmy Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali-Stępocinie zebrane przez uczniów i przedszkolaków naszej szkoły nakrętki. Całość - 126kg, oddaliśmy mieszkańcowi Gminy Kowala - Przemusiowi, który wymaga specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w naszą akcję i zapraszamy do kolejnej zbiórki już w listopadzie.​


Kolejna zbiórka plastikowych nakrętek odbyła się 9 listopada. Uczniowie i przedszkolaki przynieśli ich  łącznie 117 kg.  Tradycyjnie zostaną one przekazane Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali-Stępocinie, a następnie trafią do osób potrzebujących pomocy.
W bieżącym miesiącu największą ilość przynieśli: Gabrysia Sulima - 26,2 kg, Szymon Skórnicki - 19,7 kg, Lena Banaszkiewicz - 6,4 kg, Jakub Nowak - 6 kg.

 Podsumowanie akcji - semestr I   

W bieżącym roku szkolnym w I semestrze zebraliśmy 356,71kg plastikowych nakrętek.
Od początku naszej działalności jest to 7 ton 503kg!

W I semestrze najwięcej nakrętek przynieśli uczniowie:
Gabriela Sulima kl. 6 - 26,15kg
Skórnicki Szymon kl. 4 - 19,69kg
Jakubiak Karolina kl. 6 - 16kg
​Bartłomiej Gębski kl. 6 – 15,85kg
Jakubiak Patryk kl. 8 - 14,58kg
Maciejewska Anna kl. 5 - 9,55kg.

Dziękujemy wszystkim za wielkie zaangażowanie i wytrwałość w zbieraniu nakrętek. Okazuje się, że niewiele wysiłku może przynieść pomoc innym, a także przyczynić się do dbania o naszą planetę. Podziękowania kierujemy do uczniów, przedszkolaków, nauczycieli i rodziców - społeczność szkolna jest pozytywnie ,,nakręcona".
Cały zbiór oddaliśmy Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali-Stępocinie, którzy następnie przekazali  rodzicom Przemka - mieszkańca Gminy Kowala. Chłopiec potrzebuje specjalistycznej opieki zdrowotnej, a nasze działania przyczyniają się do realnej pomocy i wsparcia.
Okazuje się, że tak niewiele wysiłku może przynieść pomoc innym!
Szczególnie dziękujemy Naczelnikowi OSP w Kowali - Stępocinie p. Marianowi Góreckiemu, który zajął się transportem nakrętek.
POMAGAJMY!

Semestr II   

15 marca odbyła się pierwsza w II semestrze zbiórka plastikowych nakrętek. Zebraliśmy 95,64kg. Największą ilość przynieśli: Bartłomiej Gębski  - 9 kg, Gabriela Sulima - 7,79 kg,  Lena Banaszkiewicz - 6,4 kg, Anna Maciejewska - 5,21 kg.  Akcja trwa, kolejna zbiórka w kwietniu.

 Podsumowanie akcji - semestr II  

W bieżącym roku szkolnym zebraliśmy 671,11kg plastikowych nakrętek. Całość przekazaliśmy za pośrednictwem Druhów Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali – Przemusiowi -  mieszkańcowi gminy Kowala. Chłopiec  potrzebuje systematycznej i ciągłej pomocy medycznej. Zebrane nakrętki w pewnym stopniu pomogą rodzicom w pokryciu kosztów leczenia.
Od początku naszej działalności mamy na koncie 8 ton 671,71kg!
Przez cały rok szkolny najwięcej nakrętek uzbierał i przyniósł uczeń klasy 4 -  Szymon Skórnicki –  50,67kg!
Zgodnie z regulaminem akcji Szymon otrzyma nagrodę ufundowaną przez dyrektora szkoły - p. Jacka Jóźwiaka.

Na wyróżnienie zasługują:
Gabriela Sulima kl. 6 – 35,53kg 
Bartłomiej Gębski kl. 6 – 32,42kg.

Do akcji włączyły się także oddziały przedszkolne i systematycznie dostarczały porcje zebranych nakrętek.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą charytatywną akcję. Szczególne  podziękowania kierujemy do Naczelnika OSP w Kowali - Stępocinie p. Mariana Góreckiego, który zorganizował transport nakrętek.
POMAGAJMY!

 


                                                                             Rok szkolny 2021/2022                                                                      

W dniu 22 września odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym, zbiórka plastikowych nakrętek.   Jak  zwykle uczniowie nie zawiedli. Zebraliśmy prawie 150 kg nakrętek.

Rekordową ilość: 34,32 kg przyniosła Gabriela Sulima z kl. 5.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w naszą akcję i zapraszamy do kolejnej zbiórki już w październiku.​

17 grudnia przekazaliśmy Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali-Stępocinie zebrane przez uczniów i przedszkolaków naszej szkoły nakrętki. Całość - 178kg, oddaliśmy mieszkańcowi Gminy Kowala - Przemusiowi, który wymaga specjalistycznej opieki zdrowotnej. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wytrwale zbierają nakrętki i wszystkim, którzy dopiero teraz  przyłączyli się do akcji. Okazuje się, że tak niewiele wysiłku może przynieść pomoc innym!
POMAGAJMY!
Szczególnie dziękujemy Naczelnikowi OSP w Kowali - Stępocinie p. Marianowi Góreckiemu, który zorganizował transport nakrętek.

Od początku akcji zebraliśmy 7 ton 147kg!

  Podsumowanie akcji - semestr I   

W bieżącym roku szkolnym zebraliśmy 411,24kg plastikowych nakrętek.
Od początku naszej działalności jest to 7 ton 147kg!

W pierwszym semestrze najwięcej przynieśli uczniowie:
Gabriela Sulima kl. 5 - 39,65kg
Lena Banaszkiewicz kl. 4 – 17,85kg
​Bartłomiej Gębski kl. 5 – 16,30kg
Oliwia Maciejewska kl. 8 - 16,19kg
Kacper Sadownik kl. 5 – 12kg
Maciej Zając kl. 8 – 12kg

Dziękujemy wszystkim, którzy wytrwale zbierają nakrętki i wszystkim tym, którzy dopiero teraz  przyłączyli się do akcji.

Okazuje się, że tak niewiele wysiłku może przynieść pomoc innym!
POMAGAJMY!
 

  Podsumowanie akcji - semestr II  

W bieżącym roku szkolnym zebraliśmy 854,89kg plastikowych nakrętek. Część zbiorów przekazaliśmy Krzysiowi, a część - za pośrednictwem Druhów Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali – Przemusiowi; obaj chłopcy są mieszkańcami gminy Kowala i ze względu na schorzenia potrzebują systematycznej i ciągłej pomocy medycznej.
Od początku naszej działalności mamy na koncie 8 ton!
Przez cały rok szkolny najwięcej nakrętek przyniósł uczeń klasy III Szymon Skórnicki –  58,49kg!
Zgodnie z regulaminem akcji Szymon otrzyma nagrodę ufundowaną przez dyrektora szkoły - p. Jacka Jóźwiaka.
Na wyróżnienie zasługują:
Gabriela Sulima kl. 5 – 46,22kg, 
Oliwia Maciejewska kl. 8 – 41,48kg
Bartłomiej Gębski kl. 5 – 38,09kg.
Do naszej akcji włączyły się także oddziały przedszkolne i systematycznie dostarczały porcje zebranych nakrętek.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą charytatywną akcję. Szczególne  podziękowania kierujemy do Naczelnika OSP w Kowali - Stępocinie p. Mariana Góreckiego, który zorganizował transport nakrętek.
POMAGAJMY!

 


                                                                             Rok szkolny 2020/2021                                                                      

Po półrocznej przerwie wznawiamy akcję ,,Odkręć się na innych".   W I semestrze bieżącego roku szkolnego, plastikowe nakrętki zbieramy raz w miesiącu, we wtorki, na drugiej przerwie (godz. 9.25) w sali 103.
Daty zbiórek:  06.10.2020, 03.11.2020,  01.12.2020.

 

W październiku zebraliśmy 91,98 kg nakrętek. Największą ilość dostarczyli: Sulima Gabrysia (kl. 4) - 12,75 kg, Skórnicki Szymon (kl. 2), - 9,50 kg, Gębski Bartłomiej (kl. 4) - 6 kg.

Przypominamy, że celem akcji jest pomoc ludziom chorym, niepełnosprawnym, potrzebującym stałej opieki medycznej.
Uczeń, który do końca roku szkolnego przyniesie najwięcej nakrętek, otrzyma nagrodę ufundowaną przez dyrektora naszej szkoły pana Jacka Jóźwiaka, a za każdy kilogram nakrętek 10 pkt z zachowania (maksymalnie 50 pkt).

W dniach 8 -12 marca odbyła się kolejna zbiórka plastikowych nakrętek, w ramach  akcji "Odkręć się na innych". Była do pierwsza zbiórka w II semestrze bieżącego roku szkolnego. Wzięli w niej udział uczniowie szkoły podstawowej oraz przedszkola.  
Darczyńcy spisali się fantastycznie. Zebraliśmy 143 kg nakrętek - to bardzo duża ilość, jak na naszą, niewielką przecież szkołę.
Serdecznie Wam za to dziękujemy.  Osobne podziękowania składamy Przedszkolakom, za ich serce i zaangażowanie.
Nakrętki w całości zostały przekazane Krzysiowi, który wymaga stałej opieki medycznej.
Akcję kontynuujemy. Wszyscy uczniowie, oprócz satysfakcji z dobrego uczynku, otrzymali punkty pozytywne zachowania.

  PODSUMOWANIE AKCJI  

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym zebraliśmy aż 504,15 kg plastikowych nakrętek! 
Mimo pandemii i trudności z dostarczaniem, wynik jest rewelacyjny! Cieszy nas, że cała społeczność szkolna i przedszkolna zaangażowała się w charytatywną pomoc Krzysiowi, który potrzebuje specjalistycznej opieki medycznej. Okazały zbiór przekazaliśmy tacie Krzysia, który dziękuje Wszystkim za bezinteresowną pomoc i wspaniałe serce.

W tym roku szkolnym najwięcej, tj.  56,05 kg – oddała Sulima Gabriela  uczennica klasy 4.
Zgodnie z regulaminem akcji Gabriela otrzyma nagrodę niespodziankę ufundowaną przez dyrektora naszej szkoły p. Jacka Jóźwiaka.
Na wyróżnienie zasługują:
Skórnicki Szymon z kl. 2 - 52, 45kg
Gębski Bartłomiej z kl. 4 - 27,13kg.

Od początku naszej działalności zebraliśmy 6 ton 819 kg.
Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie. Po wakacjach kontynuujemy. WARTO POMAGAĆ!
Koordynatorki: W. Duralska, M. Rusinowska.

 

 

 

 

 

 


                                                                             Rok szkolny 2019/2020                                                                      

Od początku roku szkolnego trwa akcja ,,Odkręć się na innych!". Raz w miesiącu zbieramy plastikowe nakrętki z napojów, płynów, szamponów, następnie  ważymy je, segregujemy i prowadzimy ewidencję. W listopadzie zebraliśmy 71,35 kg, od początku bieżącego roku szkolnego -188,15 kg; natomiast przez cały okres akcji: 6 ton 5kg! 
Do akcji włączyła się cała społeczność szkolna. Obecnie najwięcej nakrętek przyniosła Kinga Sulima z kl. 8 - 32,36 kg,
 następnie Oliwia Maciejewska z kl. 6 - 19,13 kg oraz Jakub Piątek z kl. 0 - 12,88 kg.
Przypominamy, że uczeń, który do końca roku szkolnego przyniesie najwięcej nakrętek, otrzyma nagrodę ufundowaną przez dyrektora naszej szkoły pana Jacka Jóźwiaka.
Akcja trwa - przyłącz się i TY!
 

W bieżącym roku szkolnym odbiór nakrętek odbywał się raz w miesiącu (w środę) na trzeciej przerwie w sali 103. Zaangażowani byli uczniowie z kl. 4, 5 i  8, którzy pod  opieką  koordynatorek akcji odbierali nakrętki, ważyli, segregowali i prowadzili ewidencję.

W II semestrze z powodu pandemii koronawirusa ostania zbiórka odbyła się w lutym, mimo to udało się nam zebrać 309,73 kg. Całość przeznaczyliśmy Krzysiowi - chłopcu potrzebującemu pomocy medycznej. Od początku akcji  zgromadziliśmy 6 ton 315 kg nakrętek. 
   
Indywidualnie zwyciężyła uczennica klasy 8 – Kinga Sulima, która oddała 51,33 kg. Na wyróżnienie zasługują: Maciejewska Oliwia kl. 6 – 30,13 kg, Piątek Jakub oddział ,,0’’ – 27,33 kg oraz Gębski Bartłomiej kl. 3 - 19,82 kg. W bieżącym roku włączyliśmy się do projektu edukacyjnego "Pogromcy jednorazowego plastiku”.
Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, rodziców i nauczycieli. Dziękujemy i pomagajmy dalej!
Koordynatorki: p. W. Duralska i p. M. Rusinowska

 


                                                                             Rok szkolny 2018/2019                                                                      

Ogłoszenie!
Informujemy, że trwa akcja zbierania plastikowych nakrętek z napojów, szamponów, płynów, itp.
Celem akcji – ,,Odkręć się na innych!” jest pomoc ludziom niepełnosprawnym, którzy wymagają specjalistycznej opieki. Ponadto przyczyniamy się do ochrony środowiska, ponieważ nakrętki ulegają recyklingowi.
Przyłącz się i TY!

W I semestrze bieżącego roku szkolnego zebraliśmy  162 kg nakrętek. Całość przeznaczamy potrzebującemu pomocy medycznej Wojtusiowi.
Najwięcej oddali uczniowie:
1. Gębski Bartłomiej kl. II – 29 kg
2. Sulima Kinga kl. VII – 25 kg 
3. Maciejewska Oliwia kl. V – 11 kg.
Od początku akcji mamy na koncie 5 ton 558kg.

W II semestrze bieżącego roku szkolnego zebraliśmy 278 KG nakrętek. OD POCZĄTKU AKCJI 5 TON 817 KG.
Najwięcej – 54,97 kg – oddała Sulima Kinga  uczennica klasy 7.
Nakrętki zostały przekazane Wojtusiowi, który potrzebuje specjalistycznej opieki lekarskiej.
Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie. Po wakacjach kontynuujemy. WARTO POMAGAĆ!
Koordynatorki: W. Duralska, M. Rusinowska.

 


                                                                             Rok szkolny 2017/2018                                                                      

W bieżącym semestrze zebraliśmy 176kg nakrętek, które w całości przeznaczyliśmy potrzebującemu pomocy medycznej Krzysiowi chorującemu na EB – pęcherzowe oddzielanie naskórka. 
Od początku akcji, która trwa już siedem lat, zebraliśmy 5 ton 30kg. 
W pierwszym semestrze najwięcej oddali uczniowie:
1.Chruślak Natalia z kl. 2d – 14,81kg
2.Sulima Gabriela z kl. 1 – 9,90kg
3.Stępień Natalia z kl. 3f – 7,5kg.

 W II SEMESTRZE BIEŻĄCEGO ROKU SZKOLNEGO ZEBRALIŚMY 366 KG NAKRĘTEK. OD POCZĄTKU AKCJI 5 TON 396 KG.
Najwięcej – 32,94 kg – oddała Sulima Gabriela  uczennica klasy I.
Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie. Nakrętki odebrały dwie rodziny, których dzieci potrzebują takiego wsparcia (chłopiec chory na EB, drugi –  po wypadku samochodowym).

 


                                                                             Rok szkolny 2016/2017                                                                      

 W I semestrze bieżącego roku szkolnego zebraliśmy  187 kg nakrętek. Całość przeznaczamy potrzebującemu pomocy medycznej Krzysiowi.
Najwięcej oddali uczniowie:
1. Lipiński Patryk 3b – 31 kg
2. Kuc Nikola 3b – 27,54 kg
3. Ławrynowicz Maciej 3c – 7,40 kg
Od początku akcji mamy na koncie 4 tony 273kg.
Warto pomagać! Akcja trwa do końca roku szkolnego – przyłącz się i Ty!

W II semestrze bieżącego roku szkolnego zebraliśmy 394kg łącznie 581kg Całość przeznaczyliśmy potrzebującemu pomocy medycznej Krzysiowi Czuprynowi.
Najwięcej oddali uczniowie ( zestawienie roczne):
1.Kuc Nikola 3b – 50 kg 
2.Lipiński Patryk 3b – 31 kg
3.Chobot Klaudia 2a – 16,4 kg
Od początku akcji mamy na koncie 4 tony 854kg Zgodnie z obowiązującym regulaminem akcji Nikola Kuc otrzymała nagrodę ufundowaną przez dyrektora naszego gimnazjum p. Jacka Jóźwiaka.
Segregacją i ważeniem zajmowali się uczniowie z klas: 2b i 2e.
 


                                                                             Rok szkolny 2015/2016                                                                      

Ogłoszenie!
Informujemy, że trwa akcja zbierania plastikowych nakrętek z napojów, szamponów, płynów, itp.
Celem akcji – ,,Odkręć się na innych!” jest pomoc ludziom niepełnosprawnym.
Za 1 kg nakrętek można uzyskać 10 punktów pozy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej