PTSM

SZKOLNE KOŁO PTSM


 O NAS…


Nasza przygoda turystyczna sięga początków istnienia gimnazjum w Parznicach. Od pierwszej chwili działalności Szkolnego Koła PTSM czynnie włączyliśmy się w realizację założeń programowych PTSM ODZIAŁ MAZOWIECKI „ZIEMIA RADOMSKA”.

Towarzystwo podejmuje i rozwija podstawowe cele wyznaczone turystyce szkolnej przede wszystkim pogłębiając wiedzę oraz zaspakajając zainteresowania dotyczące znajomości kraju, narodowej kultury, chlubnych tradycji i współczesnych jej osiągnięć. Ponadto skupia uwagę na rozwijaniu i doskonaleniu sieci schronisk młodzieżowych, uprawianiu i rozwijaniu turystyki wędrownej, organizowaniu różnego rodzaju imprez krajoznawczo – turystycznych, jak zloty, rajdy, konkursy…

Wielokrotnie w ciągu istnienia Szkolnego Koła PTSM w Parznicach uczestniczyliśmy w wielu imprezach turystycznych, zaznaczając swój ślad poprzez czynny udział w różnych konkursach i zawodach. Dzięki tym wędrówkom mogliśmy być w wielu ciekawych miejscach i przekonać się, jak piękny i interesujący jest region radomski. Nasze stopy dotarły do miejsc, które odkryły przed nami swe tajemnice. To piesza wędrówka z opiekunem szkolnego koła oraz organizatorami rajdów pozwoliła nam dostrzec uroki malowniczego Solca nad Wisłą, ciekawą historię Skaryszewa czy Radomia oraz poczuć atmosferę zamku w Szydłowcu.

Działalność szkolnego koła nie ogranicza się do uczestnictwa w rajdach organizowanych przez innych, my również podejmujemy trud przygotowania i prowadzenia imprez turystycznych.  

 


 AKTUALNE WYDARZENIA


    ROK SZKOLNY 2023/2024    

NASZE SZKOLNE WĘDROWANIE... ,,WĘDRÓWKA Z PEDAGOGIEM"

W piątek 22 września 2023 roku uczniowie z klas V i VI uczestniczyli  w pierwszym w bieżącym roku szkolnym pieszym rajdzie pod hasłem ,,Wędrówka z Pedagogiem”. Trasa wyprawy przebiegała przez malownicze tereny Mazowsza. Organizatorem imprezy, która miała XXX odsłonę, podobnie jak w latach poprzednich, było  Szkolne Koło PTSM przy Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu.
Impreza rozpoczęła się o godz. 9.00 na stacji PKP w Woli Bierwieckiej. Następnie młodzi turyści wędrowali przez Olszowę i Bartodzieje. Podczas rajdu uczestnicy wzięli udział w konkursie wiedzy o Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych oraz ze spostrzegawczości na trasie. Po dotarciu na metę na piechurów czekał pyszny poczęstunek oraz kolejna konkurencja – konkurs piosenki turystycznej. Ku zadowoleniu całej grupy okazało się, że nasza drużyna wywalczyła II miejsce, wykonując uroczą, pełną ważnego przesłania, turystyczną pieśń pt. „Ja mam tylko jeden świat”. Szczęśliwi, lecz nieco zmęczeni uczniowie wrócili do szkoły.

 

RAJD ,,Z ŻYCZLIWOŚCIĄ W TRASIE"

Nie straszna nam jesienna aura…gdy wędrować przyszedł czas…

Po raz drugi w bieżącym roku szkolnym uczniowie reprezentowali naszą placówkę podczas imprezy turystycznej o zasięgu powiatowym. W piątek 6  października 2023 roku odbył się IX Rajd „Z życzliwością w trasie”. Organizatorami pieszej wędrówki byli  przedstawiciele Szkolnego Koła PTSM i Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy oraz Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych „Ziemia Radomska”.
Tegoroczna trasa rajdu przebiegała przez malownicze tereny gminy Wierzbica, a młodzi adepci turystyki podziwiali m.in. interesujące zabytki sakralne. Podczas rajdu drużyny wzięły udział w dwóch konkursach zaproponowanych przez organizatorów. W pierwszym z nich należało rozwiązać test ze znajomości trasy i działalności PTSM, zaś drugie zmagania konkursowe polegały na ułożeniu hasła promującego Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
Z dumą informujemy, że nasi uczniowie – przedstawiciele z klas V i VI zdobyli II miejsce w konkursie wiedzy.

 

 SPRAWOZDANIE ZE ZLOTU SZKOLNYCH KÓŁ PTSM

W dniu 10 marca 2023r. odbył się XXXV Oddziałowy Zlot Kół PTSM. Szkolne Koło Turystyczne reprezentowało siedmiu uczniów z klasy V. Podczas pobytu w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisko uczestnicy zlotu zacieśniali więzi z innymi przedstawicielami SK PTSM działającymi na terenie powiatu radomskiego. W trakcie szkolenia odbyły się warsztaty z zakresu fauny i flory Puszczy Kozienickiej oraz omówiono założenia programowe Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, a także przybliżono cele i zadania szkolnych kół PTSM. Ponadto prezes radomskiego oddziału – Pani Katarzyna Kamańczyk, zaprezentowała sylwetkę Leona Chrusta – krzewiciela turystyki na terenie Radomia. Następnie młodzi adepci turystyki zwiedzili siedzibę szkoły średniej w Garbatce-Letnisko. Dużą niespodzianką dla członków SK PTSM w Parznicach okazało się spotkanie ze starszą koleżanką – absolwentką naszej szkoły – Nadią Sroką.
Korzystając z okazji, przedstawiciele Szkolnego Koła PTSM przy PSP im. Jana Pawła II w Parznicach zaprosili uczestników zlotu na XIX Rajd Europejski, który odbędzie się 19 kwietnia 2024 roku.

 

 

    ROK SZKOLNY 2022/2023    

XIV RAJD KAPELUSZOWY „ŚLADAMI WITOLDA GOMBROWICZA”

26 maja 2023 roku przedstawiciele szkolnego koła turystycznego uczestniczyli w kolejnej wędrówce ciekawymi szlakami powiatu radomskiego. Organizatorami przedsięwzięcia byli członkowie SK PTSM działającego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jedlińsku, a tegoroczna trasa rajdu przebiegała przez malownicze tereny Gminy Jedlińsk.  Impreza rozpoczęła się o godz. 8.30 na placu przy Muzeum im. Witolda Gombrowicza we Wsoli, następnie uczestnicy wędrowali przez Marcelów oraz Piaseczno. Zakończenie rajdu miało miejsce w godzinach popołudniowych na terenie placówki oświatowej w Jedlińsku.  

Podczas trwania imprezy uczniowie dowiedzieli się wiele ciekawostek przyrodniczych i historycznych, m.in. zwiedzili kościół parafialny, zaś dzięki pobytowi w muzeum bliższa stała się im postać polskiego pisarza – autora powieści czytanych na całym świecie oraz mistrza autokreacji. Ponadto uczestnicy rajdu mogli wykazać się wiedzą i pomysłowością w konkursach zorganizowanych w trakcie imprezy. Z dumą informujemy, że nasza drużyna wywalczyła II miejsce w konkursie na najciekawszy ekologiczny kapelusz.  

 

KOLEJNE SPOTKANIE NA SZLAKU – SPRAWOZDANIE Z „XVIII RAJDU EUROPEJSKIEGO”

21 kwietnia 2023 roku po raz osiemnasty odbył się Rajd Europejski. Celem rajdu było ukazanie i promowanie zabytków i pomników przyrody gminy Kowala – Stępocina,  popularyzacja czynnych form wypoczynku oraz działalności Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych wśród uczestników rajdu. Ponadto położono nacisk na kształtowanie nawyków prawidłowego poruszania się po drogach publicznych, umacnianie serdecznych więzi koleżeńskich między turystami oraz mieszkańcami powiatu, a także utrwalanie wiedzy o Unii Europejskiej i uczczenie 160. rocznicy powstania styczniowego.
W imprezie uczestniczyło 180 uczniów i opiekunów z 7 szkół oraz ośrodka szkolno-wychowawczego z terenu powiatu radomskiego – szkoły podstawowe reprezentowali uczniowie z Bardzic, Polan, Sławna, Zalesic, a także nr 31 i 32 z Radomia oraz z Parznic; reprezentantem szkół ponadpodstawowych były uczennice z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy.

Tegoroczna trasa rajdu rozpoczęła się na stacji PKP w Dąbrówce Zabłotniej, następnie dzielni piechurzy pomaszerowali do Kowali, gdzie mieli okazję zapalić znicze pod pomnikiem upamiętniającym bitwę powstania styczniowego w sierpniu 1863 roku. Kolejnym punktem wyprawy był Łysak, parafialny kościół, kapliczka oraz pomnik lotników.  Potem uczestnicy rajdu udali się do Parznic, aby kontynuować turystyczną przygodę.  
Podczas imprezy przeprowadzono konkursy: wiedzy o Unii Europejskiej, historii i działalności Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz gminy Kowala Stępocina. Uczniowie musieli także wykazać się zdolnościami plastycznymi. Zadanie, jakie stało przed uczestnikami rajdu, polegało na przygotowaniu plakatu upamiętniającego powstanie styczniowe.  Pierwsze miejsce w zmaganiach konkursowych zdobyła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Parznicach, drugą lokatę zajęła reprezentacja z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bardzicach, zaś trzecie miejsce zajęli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach. W konkursie sportowym najlepszą sprawnością fizyczną odznaczyli się, zajmując I miejsce uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach, drugie miejsce zajęła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Radomiu, zaś trzecią lokatę zajęły uczennice z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy.
Zwycięskie drużyny otrzymały puchary XVIII Rajdu Europejskiego ufundowane przez Wójta Gminy Kowala – Pana Dariusza Bulskiego. Rozdano również puchary w konkursie sportowym, których sponsorem był dyrektor szkoły podstawowej w Parznicach. Wszystkie drużyny odebrały podziękowania i  upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu, organizatorów oraz Zarząd Mazowieckiego Oddziału PTSM „Ziemia Radomska”.
Imprezę swoją obecnością uświetniła Pani Małgorzata Brola – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Kowali. Tak jak w poprzednich latach, tak i w bieżącym roku, członkowie koła i opiekunowie mogli liczyć na pomoc i wsparcie prezes PTSM Oddziału Mazowieckiego „Ziemia Radomska” Panią Katarzynę Kamańczyk oraz dyrektora szkoły Pana Jacka Jóźwiaka.
Przedstawiciele Szkolnego Koła PTSM działającego przy PSP w Parznicach zadbali o liczne atrakcje podczas trwania imprezy. Goście m.in. mogli podziwiać barwnego krakowiaka w wykonaniu uroczych przedszkolaków oraz wziąć udział we wspólnym tańcu przygotowanym przez grupę dziewcząt z klas IV i V. Organizatorzy, dziękując za udział w zlocie, serdecznie zaprosili na przyszłoroczną edycję Rajdu Europejskiego.

 

SPRAWOZDANIE ZE ZLOTU SZKOLNYCH KÓŁ PTSM

W dniu 10 marca 2023r. odbył się XXXIV Oddziałowy Zlot Kół PTSM. Szkolne Koło Turystyczne reprezentowały uczennice z klasy IV i V: Aleksandra Błędowska, Nikola Jakubowska i Maja Kula. Podczas pobytu w Schronisku Młodzieżowym znajdującym się przy ulicy Limanowskiego w Radomiu uczestnicy zlotu zacieśniali więzi z innymi przedstawicielami SK PTSM działającymi na terenie powiatu radomskiego. W trakcie szkolenia omówiono założenia programowe Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz przybliżono cele i zadania szkolnych kół PTSM. Ponadto prezes radomskiego oddziału – Pani Katarzyna Kamańczyk, zaprezentowała sylwetkę Leona Chrusta – krzewiciela turystyki na terenie Radomia. 

Następnie młodzi adepci turystyki zapoznali się z bazą noclegową radomskiego schroniska i wzięli udział w warsztatach na temat rodzajów map czy wykorzystania kompasu podczas pieszych wypraw. Po zakończonej prelekcji uczestnicy imprezy turystycznej wykorzystali zdobytą wiedzę w praktyce, biorąc udział w zajęciach terenowych. Kolejnym z zadań, jakie postawiono przed młodymi turystami, było przygotowanie plakatu ukazującego właściwe spakowanie ekwipunku turystycznego. W trakcie spotkania na uczestników zlotu czekał poczęstunek, czyli pyszne pierogi. Po zakończeniu zajęć chętni uczniowie wraz z opiekunami udali się do Muzeum Historii Radomia, gdzie podziwiali stałą wystawę poświęconą miastu – Radom.  Korzystając z okazji przedstawicielki Szkolnego Koła PTSM przy PSP im. Jana Pawła II w Parznicach zaprosiły uczestników Zlotu na XVIII Rajd Europejski, który odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku.

 

    Rok szkolny 2021/2022    

Z turystyką za pan brat - sprawozdanie z ,,XVII Rajdu Europejskiego" 

22 kwietnia 2022 roku po raz siedemnasty odbył się Rajd Europejski. Celem imprezy było ukazanie i promowanie zabytków oraz pomników przyrody gminy Kowala – Stępocina,  popularyzacja czynnych form wypoczynku oraz działalności Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych wśród uczestników rajdu  a także niwelowanie skutków pandemii i izolacji społecznej. Ponadto położono nacisk na kształtowanie nawyków prawidłowego poruszania się po drogach publicznych, umacnianie serdecznych więzi koleżeńskich między turystami oraz mieszkańcami powiatu, a także utrwalanie wiedzy o Unii Europejskiej.

W imprezie uczestniczyło ok. 140 uczniów i opiekunów z 6 szkół z terenu powiatu radomskiego – szkoły podstawowe reprezentowali uczniowie z Bardzic, Polan, szkoły nr 31 w Radomiu, przedstawicielami szkół ponadpodstawowych byli uczniowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy oraz drużyna z Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu. W imprezie nie mogło zabraknąć organizatorów – uczniów klasy IV i VIII, którzy dzielnie reprezentowali szkołę w Parznicach.

Tegoroczna trasa rajdu rozpoczęła się na stacji PKP w Rożkach, następnie, mimo niesprzyjającej aury, dzielni piechurzy pomaszerowali do Kowali, gdzie mieli okazję zwiedzić piękny parafialny kościół.  Po obejrzeniu obiektu sakralnego i wysłuchaniu jego historii uczestnicy rajdu udali się w dalszą drogę. Wędrując malowniczymi terenami gminy Kowala, piechurzy podziwiali urodę okolicy, by na koniec eskapady dotrzeć do szkoły w Parznicach, w celu kontynuowania turystycznej przygody. 

Podczas imprezy przeprowadzono konkursy: wiedzy o Unii Europejskiej, historii i działalności Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz gminy Kowala-Stępocina. Uczniowie musieli także wykazać się zdolnościami plastycznymi. Zadanie, jakie stało przed uczestnikami rajdu, polegało na przygotowaniu plakatu – hasła, które miało promować ekologiczne działania wśród uczestników zlotu.  Pierwsze miejsce w zmaganiach konkursowych zdobyła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bardzicach, drugą lokatę zajęła reprezentacja z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Radomiu, zaś trzecie miejsce zajęli przedstawiciele Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu. Równolegle przeprowadzono konkurs sportowy.  Najlepszą sprawnością fizyczną odznaczyła się drużyna z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy, drugie miejsce wywalczyli gospodarze, czyli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Parznicach, zaś trzecią lokatą mogli się poszczycić reprezentanci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach. Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody sponsorowane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu oraz puchary ufundowane przez Wójta Gminy w Kowali – Pana Dariusza Bulskiego oraz Dyrektora szkoły w Parznicach – Pana Jacka Jóźwiaka.

Imprezę swoją obecnością uświetnił  Wójt Gminy Kowala-Stępocina – Pan Dariusz Bulski. Tak jak w poprzednich latach, tak i w bieżącym roku, członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła PTSM mogli liczyć na pomoc i wsparcie prezes Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddziału Mazowieckiego „Ziemia Radomska” – Panią Katarzynę Kamańczyk oraz wicedyrektor szkoły w Parznicach – Panią Anitę Kaczówkę-Wegrzyn.

Organizatorzy, czyli przedstawiciele Szkolnego Koła PTSM działającego przy placówce oświatowej w Parznicach, zadbali o liczne atrakcje podczas trwania imprezy. Goście mogli zobaczyć pokazy akrobatyczne przygotowane przez grupę dziewcząt z formacji Quick Flik prowadzonej przez Panią Annę Stawczyk. Ponadto na piechurów w murach szkoły czekał słodki poczęstunek.

Organizatorzy, dziękując uczestnikom XVII Rajdu Europejskiego, serdecznie zapraszają na kolejny turystyczny zlot.

 

TURYŚCI SĄ WŚRÓD NAS…
SPRAWOZDANIE ZE ZLOTU SZKOLNYCH KÓŁ PTSM

W dniu 22 marca 2022 roku odbył się XXXIII Oddziałowy Zlot Kół PTSM. Szkolne Koło Turystyczne reprezentowali uczniowie z klasy IV: Lena Banaszkiewicz, Nikola Włodarczyk i Julian Kacprzak. Podczas pobytu w Schronisku Młodzieżowym znajdującym się przy ulicy Limanowskiego w Radomiu uczestnicy zlotu uzyskali uprawnienia Młodzieżowego Organizatora Turystyki. W trakcie szkolenia omówiono założenia programowe Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, a także przybliżono cele i zadania szkolnych kół PTSM. Ponadto młodzi adepci turystyki zapoznali się z bazą noclegową radomskiego schroniska i wzięli udział w prelekcji poświęconej organizacji turystyki na szlakach leśnych. Jednym z zadań, jakie postawiono przed młodymi turystami, było przygotowanie plakatu prezentującego postawę i dokonania Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych działającego na terenie naszej szkoły.  Na zakończenie spotkania na uczestników zlotu czekał poczęstunek, czyli pyszne pierogi.  Korzystając z okazji przedstawiciele Szkolnego Koła PTSM przy PSP im. Jana Pawła II w Parznicach zaprosili uczestników Zlotu na XVII Rajd Europejski, który odbędzie się 22 kwietnia 2022 roku.

 

    Rok szkolny 2019/2020    

 

„NIE TYLKO Z PLECAKIEM NA TURYSTYCZNYM SZLAKU…”

            Maj i czerwiec są miesiącami, które w naszej szkole corocznie obfitowały w piesze wędrówki czy autokarowe wycieczki. Jednak należy pamiętać, że już w kwietniu Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych rozpoczynało sezon turystyczny, organizując kolejne rajdy europejskie, które gromadziły na malowniczym szlaku gminy Kowala piechurów z terenu powiatu radomskiego. Niestety, obecnie z powodu pandemii koronawirusa, która uniemożliwia nam zwiedzanie, proponujemy wirtualny spacer po najciekawszych zakątkach Polski. Nie tylko uczniowie z klasy szóstej, siódmej i ósmej mogą rozpocząć zwiedzanie Małopolski, z pięknym, zabytkowym Krakowem czy mogą przenieść się do Kopalni Soli w Wieliczce, ponieważ dla nich kilkudniowa wycieczka tzw. „Zielona Szkoła” z powodu izolacji nie doszła do skutku. Zachęcamy, aby wszyscy uczniowie naszej szkoły, nie wychodząc z domu, bez biletu i w wygodnym fotelu zobaczyli najpiękniejsze i najpopularniejsze atrakcje turystyczne.

Poniżej przedstawiamy wybrane linki do wirtualnego zwiedzania:

https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea

https://wirtualnyspacer.krakow.pl/html5/index.php?id=52619

https://www.muzeumzamoyskich.pl/93-wirtualne-zwiedzanie

https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-muzeum,4828.html

 

 

”Wędrówka z Pedagogiem”

W piątek 20.09.2019r. uczniowie szkoły uczestniczyli  w pierwszym w bieżącym roku szkolnym pieszym rajdzie pod hasłem ”Wędrówka z Pedagogiem” na trasie: Antoniówka-Kozłów-Jastrzębia. Organizatorem imprezy, która miała XXVI odsłonę, podobnie jak w latach poprzednich, było  Szkolne Koło PTSM przy Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu. 
W rajdzie wzięli udział uczniowie z klasy VIII i VI pod opieką p. Marty Masełek, p. Jadwigi Kwiecień oraz p. Iwony Zielonki-Pyzary.  Impreza rozpoczęła się o godz. 9.20 na stacji PKP w Antoniówce. Następnie młodzi turyści przemaszerowali urokliwymi terenami Puszczy Kozienickiej. Podczas wędrówki uczestnicy mogli podziwiać m.in. malownicze rozlewiska czy przejść się rozległym Królewskim Gościńcem. Podczas trwania rajdu uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy o Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych, związanym z tematyką 100-lecia narodzin szkolnego ruchu krajoznawczo – turystycznego oraz ze spostrzegawczości na trasie. Po dotarciu na metę na piechurów czekał słodki poczęstunek oraz kolejna konkurencja – konkurs piosenki turystycznej. Ku zadowoleniu całej grupy okazało się, że nasza drużyna wywalczyła II miejsce, wykonując bardzo radośnie wszystkim znaną piosenkę pt. „Stokrotka”. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

 VII Rajd „Z życzliwością w trasie”

Po raz drugi w bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły – przedstawiciele Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, reprezentowali placówkę podczas imprezy turystycznej o zasięgu powiatowym. W piątek, 25 października 2019 roku, odbył się VII Rajd „Z życzliwością w trasie”.

Organizatorami pieszej wędrówki byli, podobnie jak w roku poprzednim,  przedstawiciele Szkolnego Koła PTSM Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych „Ziemia Radomska”, a także Starostwo Powiatowe w Radomiu.

Już po raz siódmy uczniowie Szkolnych Kół PTSM spotkali się na jesiennej wędrówce, aby tym razem wspólnie podziwiać najbliższe okolice. Piechurzy rozpoczęli pieszą wędrówkę  w  Dąbrówce Warszawskiej, następnie podążali przez malownicze, pełne refleksji i zadumy tereny Stanisławowa, który stanowił podczas II wojny światowej ważny punkt działalności żołnierzy Armii Krajowej. Na zakończenie imprezy młodzi turyści odpoczywali na placu w szkole podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej, posilając się pyszną kiełbasą z grilla. Podczas trwania rajdu drużyny wzięły udział w dwóch konkursach zaproponowanych przez organizatorów. W pierwszym z nich należało rozwiązać test ze znajomości trasy i działalności PTSM, a także wykazać się spostrzegawczością w terenie, zaś drugie zmagania konkursowe polegały na ułożeniu hasła propagującego główną myśl rajdu.

Z dumą informujemy, że nasi uczniowie – przedstawiciele klasy VI pod opieką wychowawczyni i opiekunki Szkolnego Koła PTSM – Iwony Zielonki–Pyzary, zdobyli I miejsce w konkursie na najciekawszy okrzyk popularyzujący główne hasło rajdu.

 

 

WĘDRUJ Z NAMI PARZNICKIMI SZLAKAMI…

- wspomnienia z Rajdów Europejskich

Co roku w kwietniu nasza szkoła otwierała swoje podwoje dla sympatyków turystycznych przygód – również w tym roku 24 kwietnia po raz XVII pragnęliśmy spotkać się na szlaku, aby podziwiać malownicze tereny Gminy Kowala. Niestety, pandemia związana z COVID-19. uniemożliwiła nam organizację tej wpisanej w tradycję Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych imprezy o zasięgu powiatowym. Dlatego dla wszystkich sympatyków Rajdu Europejskiego przygotowaliśmy garść wspomnień związanych z organizacją turystycznego przedsięwzięcia.

https://www.youtube.com/watch?v=6bG1bj5QG_Y

Pragniemy podziękować tym, którzy 26 kwietnia 2004 roku stali się sprawcami całego zamieszania – śp. Panu Henrykowi Marciniakowi – prezesowi PTSM-u „Ziemia Radomska”, który od początku wspierał nasze działania, a także obecnej prezes - Pani Justynie Wulkiewicz. Nasze podziękowania składamy także na dłonie przedstawicielom władz Gminy Kowala oraz Dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Parznicach. Życząc miłego odbioru, zapraszamy za rok!  

Opiekunowie i organizatorzy oraz członkowie Szkolnego Koła PTSM


 

    Rok szkolny 2018/2019    

”Wędrówka z Pedagogiem”

W piątek 21.09.2018r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  w pieszym rajdzie pod hasłem ”Wędrówka z Pedagogiem” na trasie Grabów – Warka. Organizatorem imprezy było  koło PTSM przy Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu. W rajdzie wzięli udział uczniowie z klasy VIII oraz gimnazjaliści z klas III A, III B, III D i III F pod opieką p. Marty Masełek oraz   p. Jadwigi Kwiecień.  Impreza rozpoczęła się o godz. 8.45 na stacji PKP w Grabowie nad Pilicą. Podczas wędrówki uczestnicy mogli podziwiać piękne lasy oraz rozkoszować się wspaniałą pogodą. Na trasie uczniowie rozwiązywali także test wiedzy o PTSM, drogach Polski do niepodległości oraz spostrzegawczości. Po dotarciu na metę zwiedzili  Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce. Tam również czekał na nich słodki poczęstunek oraz kolejna konkurencja – konkurs piosenki turystycznej. Ku zadowoleniu całej grupy okazało się, że nasza koleżanka wywalczyła w nim  II miejsce. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

Nie straszna nam jesienna aura… - sprawozdanie z rajdu

Po raz drugi w bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły reprezentowali placówkę podczas imprezy turystycznej o zasięgu powiatowym. W piątek, 26  października 2018 roku, odbył się VI Rajd „Z życzliwością w trasie”. Organizatorami pieszej wędrówki byli  przedstawiciele Szkolnego Koła PTSM i Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych „Ziemia Radomska”, a także Starostwo Powiatowe w Radomiu.  Już po raz szósty uczniowie Szkolnych Kół PTSM spotkali się na jesiennej wędrówce, tym razem trasa rajdu przebiegała przez tereny Puszczy Świętokrzyskiej. Drużyny rozpoczęły pieszą wędrówkę  w  miejscowości Rataje, następnie podążali przez malownicze, pełne refleksji i zadumy tereny rezerwatu przyrody Wykus, który niejednokrotnie stanowił bazę polskich partyzantów, z zakończeniem marszu w murach Klasztoru Cystersów w Wąchocku. Wybór trasy rajdu podyktowany był uczczeniem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego młodzi turyści mogli oddać hołd poległym w walce o Ojczyznę żołnierzom Zgrupowania Partyzanckiego AK „Ponury” czy zadumać się nad losem powstańców styczniowych, którymi dowodził Marian Langiewicz.  Ponadto mieli okazję poczuć ducha patriotyzmu, podziwiając niezwykłe eksponaty zebrane w Muzeum Ojców Cystersów. Podczas rajdu drużyny wzięły udział w dwóch konkursach zaproponowanych przez organizatorów. W pierwszym z nich należało rozwiązać test ze znajomości trasy i działalności PTSM, a także wykazać się umiejętnością posługiwania się mapą w terenie, zaś drugie zmagania konkursowe polegały na ułożeniu fraszki lub wiersza upamiętniającego odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Z dumą informujemy, że nasi uczniowie – przedstawiciele klasy V pod opieką wychowawczyni i opiekunki Szkolnego Koła PTSM – Iwony Zielonki–Pyzary, zdobyli I miejsce w konkursie na najpiękniejszą fraszkę lub wiersz o tematyce patriotycznej oraz II miejsce w teście z wiedzy.

 

SPRAWOZDANIE ZE ZLOTU SZKOLNYCH KÓŁ PTSM

W dniu 1 marca 2019r. odbył się XXXII Oddziałowy Zlot Kół PTSM. Koło Turystyczne działające przy naszej szkole reprezentowały uczennice z klasy V: Alicja Makowska oraz Oliwia Maciejewska. Podczas pobytu w Schronisku Młodzieżowym znajdującym się przy ulicy Limanowskiego w Radomiu uczestnicy zlotu mieli możliwość obejrzenia prezentacji pt. „Rodzaje turystyki”. W trakcie szkolenia skupiono się przede wszystkim na zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas organizowania wypraw turystycznych. Udział w spotkaniu zaowocował uzyskaniem przez młodych adeptów turystki uprawnienia Młodzieżowego Organizatora Turystyki. Następnym punktem programu było podsumowanie działalności radomskiego oddziału PTSM w zeszłym roku oraz przedstawienie harmonogramu imprez rozpoczynającego się sezonu turystycznego. Przy tej okazji zaprosiliśmy wszystkich obecnych członków szkolnych kół wraz z opiekunami na XVI Rajd Europejski, który odbędzie się 26 kwietnia 2019r. Na uczestników czekała również niespodzianka w postaci zabawy stworzonej na podstawie gry miejskiej, której celem było poznanie bazy noclegowej schroniska, a także sposobu funkcjonowania placówki. Następnie młodzi turyści wysłuchali prelekcji poświęconej kobietom pochodzącym z Radomia, które zapisały się na kartach historii naszego miasta. Były to między innymi Barbara Rusinowska oraz Maria Kelles – Krauz.  Na zakończenie spotkania na uczestników zlotu czekał poczęstunek, czyli pyszne pierogi. 

 

XVI RAD EUROPEJSKI  

Celem rajdu było ukazanie i promowanie zabytków i pomników przyrody gminy Kowala Stępocina, popularyzację czynnych form wypoczynku oraz działalności Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych wśród uczestników rajdu. Ponadto położono nacisk na kształtowanie nawyków prawidłowego poruszania się po drogach publicznych, umacnianie serdecznych więzi koleżeńskich między turystami oraz mieszkańcami powiatu, a także utrwalanie wiedzy o Unii Europejskiej.

W imprezie uczestniczyło 150 uczniów i opiekunów z 6 szkół oraz ośrodka szkolno-wychowawczego z terenu powiatu radomskiego. Szkoły podstawowe reprezentowali uczniowie z Jedlińska, Kowali, Polan, Sławna, Parznic oraz Wierzbicy; reprezentantem szkół ponadgimnazjalnych były uczennice z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy.

 Trasa rajdu rozpoczynała się w Dąbrówce Warszawskiej (kościół pod wezwanie św. Judy Tadeusza, Golgota, Droga Krzyżowa) i przebiegała przez Bardzice (modrzewiowy drewniany kościół pochodzący z II poł. XVIII wieku), a kończyła się w murach szkoły w Parznicach.

Podczas imprezy przeprowadzono dwa konkursy:

  • wiedzy o Unii Europejskiej, w tym znajomość walorów turystycznych Cypru, historii i działalności Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz gminy Kowala Stępocina. Uczestnicy rajdu musieli wykazać się także zdolnościami plastycznymi, przygotowując plakat reklamujący ciekawe zakątki Cypru. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie, drugą lokatę zajęła reprezentacja z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy, zaś trzecie miejsce zajęli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy.
  • w konkursie sportowym najlepszą sprawnością fizyczną odznaczyli się, zajmując I miejsce uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowali, drugie miejsce zajęła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie, zaś trzecie miejsce zajęli gospodarze, czyli Publiczna Szkoła Podstawowa z Parznic.

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary XVI Rajdu Europejskiego ufundowane przez Wójta Urzędu Gminy w Kowali – Pana Dariusza Bulskiego. Po raz pierwszy rozdano puchary w konkursie sportowym, których sponsorem była Pani Katarzyna Janicka. Wszystkie drużyny odebrały podziękowania i  upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu, organizatorów oraz Zarząd Mazowieckiego Oddziału PTSM „Ziemia Radomska”.

Imprezę swoją obecnością uświetniła Pani Małgorzata Brola – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy w Kowali. Tak jak w poprzednich latach, tak i w bieżącym roku, członkowie koła i opiekunowie mogli liczyć na pomoc i wsparcie prezes PTSM Oddziału Mazowieckiego „Ziemia Radomska” Panią Justynę Wulkiewicz oraz dyrektora szkoły Pana Jacka Jóźwiaka.

 

XII Rajd

 17 maja 2019r. przedstawiciele szkolnego koła turystycznego, czyli uczniowie z klas V, VIII oraz gimnazjaliści pod opieką p. Marty Masełek i p. J. Kwiecień uczestniczyli w kolejnej turystycznej przygodzie. Po raz XII członkowie Szkolnego Koła Turystycznego działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku zaprosili przedstawicieli SK PTSM z całego powiatu radomskiego. Tegoroczna trasa rajdu przebiegała przez malownicze tereny Gminy Jedlińsk.  Impreza rozpoczęła się o godz. 8.00 przy „Pomniku Raka” w Jedlińsku, następnie uczestnicy mogli zwiedzić Parafialny Kościół. Wędrując przez Piaseczno oraz Marcelów, piechurzy podziwiali otaczającą przyrodę w wiosennej szacie. Na trasie uczniowie rozwiązywali test z wiedzy o PTSM oraz życiu i twórczości Witolda Gombrowicza. Na miejscu czekał na nas poczęstunek i kolejna konkurencja – konkurs na najpiękniejszą spódnicę rajdu. Ku zadowoleniu całej grupy okazało się, że nasza szkoła zajęła II miejsce otrzymując dyplom uznania i nagrody rzeczowe. Pełni szczęścia i nieco zmęczeni wróciliśmy do Parznic.

 


 

    Rok szkolny 2017/2018    

XXIV Rajd Skórzanych „Wędrówka z Pedagogiem”

W piątek, dnia 22.09.2017 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  w pieszym rajdzie na trasie Strzyżyna – Augustów – Dobieszy. Był to rajd zorganizowany przez koło PTSM przy Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu pod hasłem ”Wędrówka z Pedagogiem”.  Uczniowie z klasy VII oraz gimnazjaliści z klas IIA, IIB, IID, IIF i IIID pod opieką p. Marty Masełek, p. Jadwigi Kwiecień i p. Anny Żytkowskiej-Prus, pomimo pochmurnej pogody, stawili się punktualnie o 7.45 w szkole i wyruszyli autokarem na miejsce zbiórki. Impreza rozpoczęła się o godz. 9.00 na stacji PKP w Strzyżynie. Tegoroczna trasa rajdu przebiegała przez malownicze tereny Puszczy Stromieckiej. Wędrując mogliśmy podziwiać piękne lasy i zielone tereny naszego powiatu oraz zbierać grzyby, które w tym sezonie są wyjątkowo okazałe. Na trasie uczniowie rozwiązywali także test wiedzy o PTSM i spostrzegawczości. Po dotarciu na teren Nadleśnictwa w Dobieszynie czekał na nas poczęstunek i kolejna konkurencja – konkurs piosenki turystycznej. Ku zadowoleniu całej grupy okazało się, że przedstawicielki naszego gimnazjum zajęły III miejsce otrzymując dyplom uznania i nagrody rzeczowe. Pełni szczęścia i nieco zmęczeni wróciliśmy do szkoły.

 

TURYŚCI SĄ WŚRÓD NAS…
SPRAWOZDANIE ZE ZLOTU SZKOLNYCH KÓŁ PTSM

W dniu 2 marca 2018r. odbył się XXXI Oddziałowy Zlot Kół PTSM. Szkolne Koło Turystyczne reprezentowały uczennice z klasy IV: Julia Kozicka i Alicja Makowska. Podczas pobytu w Schronisku Młodzieżowym znajdującym się przy ulicy Limanowskiego w Radomiu uczestnicy zlotu uzyskali uprawnienia Młodzieżowego Organizatora Turystyki. W trakcie szkolenia omówiono założenia programowe Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, a także przybliżono cele i zadania szkolnych kół PTSM. Ponadto młodzi adepci turystyki zapoznali się z bazą noclegową radomskiego schroniska i wzięli udział w prelekcji poświęconej Polsce – niewoli ojczyzny i jej drodze ku wolności, ze szczególnym uwzględnieniem historii Radomia czasów zaborów i odzyskania niepodległości. Jednym z zadań, jakie postawiono przed młodymi turystami, było przygotowanie plakatu zachęcającego kolegów i koleżanki do uprawiania turystyki pieszej.  Na zakończenie spotkania na uczestników zlotu czekał poczęstunek, czyli pyszne pierogi.  Korzystając z okazji przedstawicielki Szkolnego Koła PTSM przy PSP im. Jana Pawła II w Parznicach zaprosiły uczestników Zlotu na XV Rajd Europejski, który odbędzie się 13 kwietnia 2018r.

 

 TURYŚCI SĄ WŚRÓD NAS  – SPRAWOZDANIE Z „XV RAJDU EUROPEJSKIEGO”

13 kwietnia 2018 roku po raz piętnasty odbył się Rajd Europejski. Celem rajdu było ukazanie i promowanie zabytków i pomników przyrody gminy Kowala – Stępocina,  popularyzację czynnych form wypoczynku oraz działalności Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych wśród uczestników rajdu. Ponadto położono nacisk na kształtowanie nawyków prawidłowego poruszania się po drogach publicznych, umacnianie serdecznych więzi koleżeńskich między turystami oraz mieszkańcami powiatu, a także utrwalanie wiedzy o Unii Europejskiej, a zwłaszcza uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę..

W imprezie uczestniczyło ok. 250 uczniów i opiekunów z 13 szkół z terenu powiatu radomskiego – szkoły podstawowe reprezentowali uczniowie z Bardzic, Dąbrówki Warszawskiej, Jedlińska, nr 31 w Radomiu, Sławna, Wierzbicy, Kończyc Kolonii, Kowali oraz Zalesic; przedstawicielami szkó

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej