Rok szkolny 2022/2023 Kronika/Konkursy

    III Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II    

28 października odbył się w naszej szkole III Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem ,,Święty Jan Paweł II nie przeminie cały…”. Wzięli w nim udział uczniowie z klas 6, 7 i 8 z PSP w Bardzicach, Kowali, Kończycach, Mazowszanach, Młodocinie i Parznicach. Wszyscy recytatorzy wykazali się wspaniałą interpretacją oraz bardzo dobrą znajomością prezentowanych utworów lirycznych, które wyszły spod pióra Patrona naszej szkoły – Jana Pawła II.
Konkurs odbywał się w miłej, nastrojowej atmosferze przy kawiarnianych stolikach, gdzie serwowane były ulubione ciastka Papieża - słynne kremówki.
Organizatorzy za główny cel konkursu przyjęli popularyzację poezji Karola Wojtyły/Świętego Jana Pawła II oraz uczczenie pamięci Ojca Świętego, pielęgnowanie wartości estetycznych języka ojczystego, a także rozwijanie uzdolnień artystycznych młodzieży.

Komisja konkursowa przyznała następujące noty:
I miejsce – Amelia Czerwińska z PSP w Mazowszanach
II miejsce – Amelia Chrząszcz z PSP w Bardzicach
III miejsce – Julia Bursa PSP w Kończycach.

Wyróżnienia zdobyli uczniowie:
Maja Sulima z PSP w Parznicach
Lena Gruszczyńska z PSP w Kończycach
Marcel Wasik z PSP w Młodocinie.


Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez dyrektora naszej szkoły p. Jacka Jóźwiaka.
Uroczystość zorganizowana przez panie: W. Duralską, J. Kwiecień, I. Zielonkę - Pyzarę.

 

   Klasowy Konkurs Pięknego i Wyraźnego Czytania   

W październiku z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania uczniowie klasy IV wzięli udział w Klasowym Konkursie Pięknego i Wyraźnego Czytania. Uczestnicy zaprezentowali własną interpretację fragmentów powieści Ewy Nowak pt. „Pajączek na rowerze”. Na pochwałę zasługuje ciekawy i różnorodny sposób odczytania utworu przez czwartoklasistów. Jury, w skład którego weszły: Pani Karolina Poneta – bibliotekarka Publicznej Biblioteki w Kowali oraz nauczycielki ze szkolnej biblioteki – Panie Jadwiga Kwiecień i Iwona Zielonka-Pyzara, nagrodziło najlepiej czytającą osobę, którą okazała się Amelia Zięba

Zmagania konkursowe obserwowali uczniowie klasy piątej wraz z wychowawczynią – Panią Martą Masełek, którzy wytypowali osobę najpiękniej interpretującą prozę. Decyzją piątoklasistów najlepszym okazał się Marcel Borkowski.
Poloniści i Bibliotekarze

 

X MIKOŁAJKOWY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

W dniu 8 grudnia 2022 roku w hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Kowali - Stępocinie odbył się X Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych zorganizowany przez Wójta Gminy Kowala Pana Dariusza Bulskiego, który był również fundatorem nagród. Po bardzo emocjonujących meczach zwyciężyła drużyna PSP w Kończycach, nasz zespół zajął miejsce drugie.
Królem strzelców został Chruślak Fabian.
Zespoły z miejsc I - IV otrzymały puchary i medale. Statuetki otrzymali:  najlepszy bramkarz, strzelec oraz zawodnik a także  wszystkie zespoły uczestniczące w turnieju piłki. 
Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Fabian Chruślak, Nikodem Sieczka, Patryk Jakubiak, Kacper Błędowski, Marcel Lipiec, Igor Sieczkowski, Jakub  Nowak, Damian Dujka, Paulina Mróz, Franciszek Domagała.

 

XIX Powiatowy  Festiwal Piosenki Turystycznej i Patriotycznej im. Justyny Wulkiewicz,

9 grudnia 2022 roku uczennice klasy IV: Magdalena Kicior oraz Amelia Zięba pod opieką p. Romana Danielewicza wzięły udział w  XIX Powiatowym  Festiwalu Piosenki Turystycznej i Patriotycznej im. Justyny Wulkiewicz, który odbył się pod patronatem Starosty Radomskiego p. Waldemara Trelki. Cykliczna impreza od wielu lat organizowana jest przez Zarząd Oddziału PTSM „Ziemia Radomska”, Szkolne Koło Turystyczne PTSM przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu, Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu oraz Starostwo Powiatowe w Radomiu. W konkursie uczestniczyło 13 drużyn reprezentujących szkolne koła turystyczne działające na terenie powiatu.  
Nasz duet zdobył wyróżnienie w kategorii piosenki turystycznej, prezentując utwór zatytułowany „Wędrowiec”.

 

„ROK 2022 ROKIEM MARII KONOPNICKIEJ”

W grudniu rozstrzygnięty został konkurs plastyczny poświęcony twórczości poetki doby pozytywizmu – Marii Konopnickiej. Konkurs adresowany był do uczniów klas I – IV i polegał na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej inspirowanej wybranym utworem autorki licznych wierszy dla dzieci. Komisja konkursowa, oceniając prace plastyczne, wzięła pod uwagę pomysłowość, kompozycję oraz estetykę wykonania plakatów.

A oto lista laureatów:
I miejsce – Nadia Zięba, kl. I
II miejsce – Marcel Borkowski, kl. IV
III miejsce – Bartłomiej Cieluch, kl. IV

Wyróżnienie przyznano uczniowi klasy pierwszej – Antoniemu Musze.

 

"JAK SEGREGUJĘ ODPADY W MOIM DOMU"

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Wójta Gminy Kowala Pana Dariusza Bulskiego oraz Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Odpadów Komunalnych Urzędu Gminy w Kowali-Stępocinie  na plakat pod hasłem ,,Jak segreguję odpady w moim domu". Głównym założeniem konkursu była edukacja dzieci i młodzieży, podniesienie świadomości ekologicznej oraz zwrócenie uwagi młodym ludziom, jak ważna i potrzebna jest segregacja odpadów. Nasi uczniowie wykonali wiele ciekawych prac plastycznych i uplasowali się wysoko na podium, otrzymali nagrody, dyplomy oraz wyróżnienia.
14 grudnia nagrody osobiście wręczył Wójt Gminy Kowala Pan Dariusz Bulski.

WYNIKI:
I miejsce - Nikola Włodarczyk kl. 5
II miejsce - Anna Maciejewska kl. 5
III miejsce - Jakub Wesołowski kl. 6

WYRÓŻNIENIA:
Hubert Gębski kl. 6
Lena Banaszkiewicz kl. 5
Nikola Jakubowska kl. 5
Zuzanna Jakubowska kl. 5
Jan Śliwiński kl. 6

IX Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek

31 stycznia 2023 roku uczennice klasy IV – Magdalena Kicior i Amelia Zięba reprezentowały szkołę na IX Regionalnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy. W konkursie wzięło udział 170 młodych wykonawców w kategorii soliści i zespoły, którzy zaprezentowali własne interpretacje kolęd i pastorałek. Uczestników oceniało jury w składzie: Szymon Wydra – muzyk i wokalista zespołu „Carpe Diem”, ks. dr Dariusz Frydrych oraz Dyrektor ośrodka kultury – Pan Sławomir Kucharczyk. Dziewczęta zaśpiewały kolędę pt. „W grudniowe noce” i zdobyły wyróżnienie w kategorii zespoły z klas I - IV.
Przygotowanie i opieka p. Roman Danielewicz.

 

IV GMINNY KONKURS LITERACKO –RECYTATORSKI „ Z LITERATURĄ POLSKĄ NA TY”

9 lutego dwoje uczniów reprezentowało naszą szkołę w IV Gminnym Konkursie Literacko –Recytatorskim „ Z literaturą polską na ty”, którego organizatorem była PSP im. Noblistów Polskich w Bardzicach. Każda szkoła miała za zadanie przygotować recytację fragmentu utworu Henryka Sienkiewicza pt. „Qvo vadis” oraz wybrany wiersz noblisty polskiego. Prozę zaprezentował Alan Król z kl. 8, natomiast wiersz Wisławy Szymborskiej pt. ,,Kot w pustym mieszkaniu" deklamowała Nadia Załęcka z kl. 6.
Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów, gdyż zdobyli czołowe miejsca: Alan w swojej kategorii stanął  na najwyższym podium - zajął I miejsce, Nadia również wysoko uplasowała się - zdobyła II miejsce. 
Uczniów  do konkursu przygotowywała polonistka - W. Duralska.
 

Konkurs o Zdrowiu "Higieja"  

Dnia 1 grudnia 2022r. wybrani uczniowie klasy VII i VIII wzięli udział w szkolnym etapie Konkursu o Zdrowiu "Higieja" którego organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Do etapu rejonowego, który odbył się 8 lutego 2023r. zakwalifikował się uczeń klasy VIII - Alan Król.
 

Na wszystkich etapach konkursu uczniowie musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi treści z podstawy programowej dla szkoły podstawowej klas IV-VIII w zakresie zajęć edukacyjnych z przyrody, biologii, wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa. 

Uczniów do konkursu przygotowywała Marzanna Rusinowska.  

 

KONKURS NA „KARMNIK DLA PTAKÓW”

„Budowa karmników jest najprostszym, a jednocześnie najskuteczniejszym sposobem zwiększenia w naszym otoczeniu liczebności ptactwa. Odwiedzanie karmnika z przygotowanym pożywieniem choćby przez najbardziej pospolite gatunki ptaków, takie jak wróble czy sikory, może być źródłem ciekawych obserwacji i dostarczyć niezapomnianych wrażeń w obcowaniu z przyrodą.”
Dlatego w naszej szkole został zorganizowany konkurs na „Karmnik dla ptaków”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Przygotowano wiele ciekawych prac. Wszystkie karmniki są piękne, bardzo pomysłowe i starannie wykonane, a co najważniejsze... już wkrótce pojawią się w przestrzeni szkolnej.
Ten konkurs miał właśnie za zadanie uwrażliwić najmłodszych na dokarmianie ptaków zimą.  

Nagrody zwycięzcom wręczył dyrektor szkoły p. Jacek Jóźwiak.
Nasi laureaci:
miejsce I - Nadia Zięba
miejsce II - Kornel Mroczek
miejsce III - Karina Król
Pozostałe prace zostały wyróżnione.

 Wychowawcy klas I - III

 

GMINNY KONKURS NAUKOWY

1 marca 2023 roku w PSP w  Młodocinie odbyło się  rozstrzygnięcie konkursu „Cudze chwalicie, swego nie znacie…. Polscy naukowcy”. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy. Podzieleni byli na dwie kategorie: klasy V – VI miały za zadanie wykonać plakat ukazujący polskiego naukowca oraz jego dokonanie, natomiast do zadania klas VII – VIII należało skonstruowanie prototypu wynalazku polskiego naukowca, techniką dowolną.
Wszystkie prace były bardzo ciekawe, estetyczne i kreatywne, a uczestnicy niewątpliwie włożyli w nie dużo pracy i wysiłku.
Organizatorzy za cele przyjęli włączenie się w obchody Dnia Nauki Polskiej, zainspirowanie do podejmowania przedsięwzięć naukowych oraz wzmacnianie zainteresowanie nauką, a także popularyzowanie sylwetek polskich uczonych i przypomnienie ich największych dokonań.
Konkurs odbywał się w miłej, nastrojowej atmosferze. Jury, w skład którego wchodzili nauczyciele przybyli na rozstrzygnięcie, prace uczniów z nasze szkoły ocenili prace następująco:
- kategoria kl. V – VI (plakat):
miejsce II – Nikola Włodarczyk
- kategoria kl. VII- VIII (prototyp):
miejsce II – Nikola Węgrzyn.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Opiekunami szkolnymi konkursu byli: p. Joanna Bilska i p. Sylwester Kołsut

 

 Konkurs "Wiedzy o ruchu drogowym".

Antoni Mucha, Filip Kula i Oskar Śledź to uczniowie biorący udział w konkursie zorganizowanym przez PSP nr 5 w Radomiu pod patronatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.  Chłopcy mieli za zadanie rozwiązać test, ułożyć znak drogowy z puzzli, poprawnie przejść przez przejście dla pieszych. W konkursie brało udział 15 szkół. Nasza szkoła zdobyła wyróżnienie.

 

II Gminny Konkurs Przyrodniczy „Woda Źródłem Życia”

W ramach tych obchodów uczniowie klas V-VII wykonali pracę na temat „Drugie życie butelki PET”. Najładniejsze prace zostały zaprezentowane podczas II Gminnego Konkursu Przyrodniczego „Woda Źródłem Życia” organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Mazowszanach. Naszą szkołę reprezentowali podczas rozgrywek Bartłomiej Gębski z kl. VI oraz Dorian Pfau z kl. VII. Chłopcy rozwiązując krzyżówkę i quiz o wodzie wykazali się nie tylko wiedzą, ale także szybkością udzielanych odpowiedzi i zajęli III miejsce spośród wszystkich drużyn, natomiast praca z butelki PET wykonana przez uczennice z kl. V:  Nikolę Włodarczyk, Annę Maciejewską oraz Lenę Banaszkiewicz zajęła  I miejsce.
Wszystkim zaangażowanych w akcję dziękujemy i gratulujemy sukcesów.
Uczniów do konkursu przygotowywały panie: J. Bilska i M. Rusinowska.

 

 ,,MÓJ NAJPIĘKNIEJSZY STÓŁ WIELKANOCNY"

29 marca 2023r. uczniowie klasy I: Nadia Zięba i Fabian Wólczyński oraz klasy VII: Maja Chruślak i Matylda Kaźmierczak, reprezentowali naszą szkołę w konkursie ,,MÓJ NAJPIĘKNIEJSZY STÓŁ WIELKANOCNY", który zorganizowany był przez Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach. Konkurs polegał na aranżacji stołu wielkanocnego dla dwóch osób, na którym powinien znaleźć się koszyczek wielkanocny ze stosowną, tradycyjną zawartością, elementy zastawy stołowej oraz naturalne dekoracje wielkanocne. 

W konkursie w kategorii klas IV -VIII brało udział 6 szkół, uczennice naszej placówki - Maja i Matylda zajęły II miejsce. Gratulacje!
Serdeczne podziękowanie należą się również Nadii i Fabianowi za zaangażowanie i aktywny udział w konkursie, za malowanie jajek, wycinanie wielkanocnych królików, za własnoręczne zdobienie talerzy, za podlewanie rzeżuchy. Bardzo dziękujemy rodzicom p. Jolancie Ziębie, p. Agacie Wólczyńskiej, p. M. Chruślak oraz p. M. Kaźmierczak za pomoc w przygotowanie stołu wielkanocnego, za estetykę, kreatywność, poprawność ułożenia na stole elementów zastawy stołowej oraz wykorzystanie naturalnych elementów dekoracyjnych.
Opieka nad uczniami: p. Edyta Białek i Katarzyna Kornaus

 

XVI Przegląd Twórczości Młodzieżowej ,,Pasterz i Ojciec"


Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mocno zaangażowali się w XVI Przegląd Twórczości Młodzieżowej ,,Pasterz i Ojciec" pod patronatem Jego Ekscelencji księdza biskupa Marka Solarczyka i Mazowieckiego Kuratora  Oświaty. W konkursie wzięło udział przeszło stu uczniów z wielu szkół radomskich i innych gmin z powiatu radomskiego. Z wielką przyjemnością informujemy, iż nasi uczniowie zdobyli wiele wysokich miejsc i wyróżnień:

- w kategorii recytatorskiej
I miejsce - Alan Król kl. 8
III miejsce - Patryk Jakubiak kl. 8
wyróżnienia: Nadia Załęcka kl. 6, Klaudia Kilianek kl. 6

- w kategorii wiedzy o Janie Pawle II
II miejsce - Maja Chruślak kl. 7 
wyróżnienie - Matylda Kazimierczak kl.7

- w kategorii multimedialnej
I miejsce - Nikola Włodarczyk kl. 5
II miejsce - Anna Maciejewska kl. 5
wyróżnienie - Nikola Jakubowska kl. 5

- w kategorii plastycznej
II miejsce - Nadia Zięba kl. 1
wyróżnienia: Maja Kwiecień kl. 2,  Antoni Rogala kl. 2, Nikola Włodarczyk kl. 5.

Uczniów do konkursu przygotowywały panie: Wioletta Duralska, Marzanna Rusinowska, Agnieszka Piątek.

 KONKURSY JĘZYKOWE

Uczniowie klasy VIII- Jakub Kowalczyk oraz Marcel Lipiec, zajęli kolejno V i IX miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Języka Angielskiego. Tym samym uczniowie zdobyli dyplom Laureata oraz nagrodę książkową.
26.04.2023r. odbył się Gminny Konkurs Poezji i Piosenki Obcojęzycznej w PSP im. M. Konopnickiej w Mazowszanach. Uczniowie naszej szkoły wykazali się zaangażowaniem i zaprezentowali pięć utworów w języku angielskim. Uczennica klasy VII Maja Chruślak zajęła III miejsce w kategorii śpiew, natomiast Jakub Kowalczyk z klasy VIII zdobył wyróżnienie w kategorii recytacja.

 

 

 

Gminny konkurs ortograficzny "

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej