Rok szkolny 2022/2023 Kronika/Konkursy

    III Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II    

28 października odbył się w naszej szkole III Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem ,,Święty Jan Paweł II nie przeminie cały…”. Wzięli w nim udział uczniowie z klas 6, 7 i 8 z PSP w Bardzicach, Kowali, Kończycach, Mazowszanach, Młodocinie i Parznicach. Wszyscy recytatorzy wykazali się wspaniałą interpretacją oraz bardzo dobrą znajomością prezentowanych utworów lirycznych, które wyszły spod pióra Patrona naszej szkoły – Jana Pawła II.
Konkurs odbywał się w miłej, nastrojowej atmosferze przy kawiarnianych stolikach, gdzie serwowane były ulubione ciastka Papieża - słynne kremówki.
Organizatorzy za główny cel konkursu przyjęli popularyzację poezji Karola Wojtyły/Świętego Jana Pawła II oraz uczczenie pamięci Ojca Świętego, pielęgnowanie wartości estetycznych języka ojczystego, a także rozwijanie uzdolnień artystycznych młodzieży.

Komisja konkursowa przyznała następujące noty:
I miejsce – Amelia Czerwińska z PSP w Mazowszanach
II miejsce – Amelia Chrząszcz z PSP w Bardzicach
III miejsce – Julia Bursa PSP w Kończycach.

Wyróżnienia zdobyli uczniowie:
Maja Sulima z PSP w Parznicach
Lena Gruszczyńska z PSP w Kończycach
Marcel Wasik z PSP w Młodocinie.


Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez dyrektora naszej szkoły p. Jacka Jóźwiaka.
Uroczystość zorganizowana przez panie: W. Duralską, J. Kwiecień, I. Zielonkę - Pyzarę.

 

   Klasowy Konkurs Pięknego i Wyraźnego Czytania   

W październiku z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania uczniowie klasy IV wzięli udział w Klasowym Konkursie Pięknego i Wyraźnego Czytania. Uczestnicy zaprezentowali własną interpretację fragmentów powieści Ewy Nowak pt. „Pajączek na rowerze”. Na pochwałę zasługuje ciekawy i różnorodny sposób odczytania utworu przez czwartoklasistów. Jury, w skład którego weszły: Pani Karolina Poneta – bibliotekarka Publicznej Biblioteki w Kowali oraz nauczycielki ze szkolnej biblioteki – Panie Jadwiga Kwiecień i Iwona Zielonka-Pyzara, nagrodziło najlepiej czytającą osobę, którą okazała się Amelia Zięba

Zmagania konkursowe obserwowali uczniowie klasy piątej wraz z wychowawczynią – Panią Martą Masełek, którzy wytypowali osobę najpiękniej interpretującą prozę. Decyzją piątoklasistów najlepszym okazał się Marcel Borkowski.
Poloniści i Bibliotekarze

 

X MIKOŁAJKOWY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

W dniu 8 grudnia 2022 roku w hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Kowali - Stępocinie odbył się X Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych zorganizowany przez Wójta Gminy Kowala Pana Dariusza Bulskiego, który był również fundatorem nagród. Po bardzo emocjonujących meczach zwyciężyła drużyna PSP w Kończycach, nasz zespół zajął miejsce drugie.
Królem strzelców został Chruślak Fabian.
Zespoły z miejsc I - IV otrzymały puchary i medale. Statuetki otrzymali:  najlepszy bramkarz, strzelec oraz zawodnik a także  wszystkie zespoły uczestniczące w turnieju piłki. 
Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Fabian Chruślak, Nikodem Sieczka, Patryk Jakubiak, Kacper Błędowski, Marcel Lipiec, Igor Sieczkowski, Jakub  Nowak, Damian Dujka, Paulina Mróz, Franciszek Domagała.

 

XIX Powiatowy  Festiwal Piosenki Turystycznej i Patriotycznej im. Justyny Wulkiewicz,

9 grudnia 2022 roku uczennice klasy IV: Magdalena Kicior oraz Amelia Zięba pod opieką p. Romana Danielewicza wzięły udział w  XIX Powiatowym  Festiwalu Piosenki Turystycznej i Patriotycznej im. Justyny Wulkiewicz, który odbył się pod patronatem Starosty Radomskiego p. Waldemara Trelki. Cykliczna impreza od wielu lat organizowana jest przez Zarząd Oddziału PTSM „Ziemia Radomska”, Szkolne Koło Turystyczne PTSM przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu, Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu oraz Starostwo Powiatowe w Radomiu. W konkursie uczestniczyło 13 drużyn reprezentujących szkolne koła turystyczne działające na terenie powiatu.  
Nasz duet zdobył wyróżnienie w kategorii piosenki turystycznej, prezentując utwór zatytułowany „Wędrowiec”.

 

„ROK 2022 ROKIEM MARII KONOPNICKIEJ”

W grudniu rozstrzygnięty został konkurs plastyczny poświęcony twórczości poetki doby pozytywizmu – Marii Konopnickiej. Konkurs adresowany był do uczniów klas I – IV i polegał na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej inspirowanej wybranym utworem autorki licznych wierszy dla dzieci. Komisja konkursowa, oceniając prace plastyczne, wzięła pod uwagę pomysłowość, kompozycję oraz estetykę wykonania plakatów.

A oto lista laureatów:
I miejsce – Nadia Zięba, kl. I
II miejsce – Marcel Borkowski, kl. IV
III miejsce – Bartłomiej Cieluch, kl. IV

Wyróżnienie przyznano uczniowi klasy pierwszej – Antoniemu Musze.

 

"JAK SEGREGUJĘ ODPADY W MOIM DOMU"

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Wójta Gminy Kowala Pana Dariusza Bulskiego oraz Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Odpadów Komunalnych Urzędu Gminy w Kowali-Stępocinie  na plakat pod hasłem ,,Jak segreguję odpady w moim domu". Głównym założeniem konkursu była edukacja dzieci i młodzieży, podniesienie świadomości ekologicznej oraz zwrócenie uwagi młodym ludziom, jak ważna i potrzebna jest segregacja odpadów. Nasi uczniowie wykonali wiele ciekawych prac plastycznych i uplasowali się wysoko na podium, otrzymali nagrody, dyplomy oraz wyróżnienia.
14 grudnia nagrody osobiście wręczył Wójt Gminy Kowala Pan Dariusz Bulski.

WYNIKI:
I miejsce - Nikola Włodarczyk kl. 5
II miejsce - Anna Maciejewska kl. 5
III miejsce - Jakub Wesołowski kl. 6

WYRÓŻNIENIA:
Hubert Gębski kl. 6
Lena Banaszkiewicz kl. 5
Nikola Jakubowska kl. 5
Zuzanna Jakubowska kl. 5
Jan Śliwiński kl. 6

IX Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek

31 stycznia 2023 roku uczennice klasy IV – Magdalena Kicior i Amelia Zięba reprezentowały szkołę na IX Regionalnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy. W konkursie wzięło udział 170 młodych wykonawców w kategorii soliści i zespoły, którzy zaprezentowali własne interpretacje kolęd i pastorałek. Uczestników oceniało jury w składzie: Szymon Wydra – muzyk i wokalista zespołu „Carpe Diem”, ks. dr Dariusz Frydrych oraz Dyrektor ośrodka kultury – Pan Sławomir Kucharczyk. Dziewczęta zaśpiewały kolędę pt. „W grudniowe noce” i zdobyły wyróżnienie w kategorii zespoły z klas I - IV.
Przygotowanie i opieka p. Roman Danielewicz.

 

IV GMINNY KONKURS LITERACKO –RECYTATORSKI „ Z LITERATURĄ POLSKĄ NA TY”

9 lutego dwoje uczniów reprezentowało naszą szkołę w IV Gminnym Konkursie Literacko –Recytatorskim „ Z literaturą polską na ty”, którego organizatorem była PSP im. Noblistów Polskich w Bardzicach. Każda szkoła miała za zadanie przygotować recytację fragmentu utworu Henryka Sienkiewicza pt. „Qvo vadis” oraz wybrany wiersz noblisty polskiego. Prozę zaprezentował Alan Król z kl. 8, natomiast wiersz Wisławy Szymborskiej pt. ,,Kot w pustym mieszkaniu" deklamowała Nadia Załęcka z kl. 6.
Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów, gdyż zdobyli czołowe miejsca: Alan w swojej kategorii stanął  na najwyższym podium - zajął I miejsce, Nadia również wysoko uplasowała się - zdobyła II miejsce. 
Uczniów  do konkursu przygotowywała polonistka - W. Duralska.
 

Konkurs o Zdrowiu "Higieja"  

Dnia 1 grudnia 2022r. wybrani uczniowie klasy VII i VIII wzięli udział w szkolnym etapie Konkursu o Zdrowiu "Higieja" którego organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Do etapu rejonowego, który odbył się 8 lutego 2023r. zakwalifikował się uczeń klasy VIII - Alan Król.
 

Na wszystkich etapach konkursu uczniowie musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi treści z podstawy programowej dla szkoły podstawowej klas IV-VIII w zakresie zajęć edukacyjnych z przyrody, biologii, wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa. 

Uczniów do konkursu przygotowywała Marzanna Rusinowska.  

 

KONKURS NA „KARMNIK DLA PTAKÓW”

„Budowa karmników jest najprostszym, a jednocześnie najskuteczniejszym sposobem zwiększenia w naszym otoczeniu liczebności ptactwa. Odwiedzanie karmnika z przygotowanym pożywieniem choćby przez najbardziej pospolite gatunki ptaków, takie jak wróble czy sikory, może być źródłem ciekawych obserwacji i dostarczyć niezapomnianych wrażeń w obcowaniu z przyrodą.”
Dlatego w naszej szkole został zorganizowany konkurs na „Karmnik dla ptaków”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Przygotowano wiele ciekawych prac. Wszystkie karmniki są piękne, bardzo pomysłowe i starannie wykonane, a co najważniejsze... już wkrótce pojawią się w przestrzeni szkolnej.
Ten konkurs miał właśnie za zadanie uwrażliwić najmłodszych na dokarmianie ptaków zimą.  

Nagrody zwycięzcom wręczył dyrektor szkoły p. Jacek Jóźwiak.
Nasi laureaci:
miejsce I - Nadia Zięba
miejsce II - Kornel Mroczek
miejsce III - Karina Król
Pozostałe prace zostały wyróżnione.

 Wychowawcy klas I - III

 

GMINNY KONKURS NAUKOWY

1 marca 2023 roku w PSP w  Młodocinie odbyło się  rozstrzygnięcie konkursu „Cudze chwalicie, swego nie znacie…. Polscy naukowcy”. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy. Podzieleni byli na dwie kategorie: klasy V – VI miały za zadanie wykonać plakat ukazujący polskiego naukowca oraz jego dokonanie, natomiast do zadania klas VII – VIII należało skonstruowanie prototypu wynalazku polskiego naukowca, techniką dowolną.
Wszystkie prace były bardzo ciekawe, estetyczne i kreatywne, a uczestnicy niewątpliwie włożyli w nie dużo pracy i wysiłku.
Organizatorzy za cele przyjęli włączenie się w obchody Dnia Nauki Polskiej, zainspirowanie do podejmowania przedsięwzięć naukowych oraz wzmacnianie zainteresowanie nauką, a także popularyzowanie sylwetek polskich uczonych i przypomnienie ich największych dokonań.
Konkurs odbywał się w miłej, nastrojowej atmosferze. Jury, w skład którego wchodzili nauczyciele przybyli na rozstrzygnięcie, prace uczniów z nasze szkoły ocenili prace następująco:
- kategoria kl. V – VI (plakat):
miejsce II – Nikola Włodarczyk
- kategoria kl. VII- VIII (prototyp):
miejsce II – Nikola Węgrzyn.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Opiekunami szkolnymi konkursu byli: p. Joanna Bilska i p. Sylwester Kołsut

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej